Höganäs

Höganäs förlorar förköpstvist

Regeringen säger nej till kommunens ansökan om förköp. Med det beslutet stannar gården på Tjörröd i släktens ägo precis som ägaren ville ha det.

Anna Schwanbom Ljustander, hennes man Claes och ettåriga dottern Elsa utanför släkthuset på Tjörröd.Bild: Fredrik Johansson HD/NST
Höganäs kommuns försök att utnyttja sin förköpsrätt i ärendet med släktgården på Tjörröd, går om intet. Regeringen har beslutat att avslå kommunens ansökan och därmed stannar den avstyckade gården i släktens ägo.
Säljaren, Barbro Lindau, är glad över beskedet.
– Det känns bra att faktiskt få veta vart man ska ta vägen. Det var så roligt från början att de ville ta över och det här har varit en jobbig tid, säger hon.
Systerdottern Anna Schwanbom Ljustander är också nöjd med utfallet:
– Kruxet är att beslutet inte är officiellt ännu och vi vet inte vad de grundar det på, men utfallet blev som vi trott och vi är jätteglada. Vi kommer att fira det på måndag och det roliga är att det är samma datum då vi skulle ha tagit över huset för ett år sedan.
Ärendet som avgjordes i Miljödepartementet i förra veckan har pågått i snart ett år. Det började med att Anna Schwanbom Ljustander och hennes man Claes Ljustander skulle ta över fastigheten av Annas moster, den snart 80-åriga Barbro Lindau. Fastigheten har funnits i släktens ägo i generationer redan och priset som sattes var förmånligt eftersom det var mosterns vilja att det skulle fortsätta vara på det viset. Parets dotter skulle bli den femte generationen när flyttlasset hade gått.
Men så lätt var det inte. Fastigheten som ligger i utkanten av Tjörröds industriområde kunde vålla problem för den planerade utbyggnaden och för att slippa kommande eventuella tvister med ägaren så passade Höganäs kommun på att utöva sin förköpsrätt.
Säljaren överklagade kommunens beslut. Dels för att det handlade om en nära släktrelation mellan henne och de unga släktingarna och dels för att köpesumman på 1,2 miljoner kronor låg betydligt under marknadspriset av just den anledningen.
Länsstyrelsen yttrade sig till förmån för säljaren inför beslutet i Miljödepartementet. Myndigheten ansåg inte att kommunens behov av fastigheten var så övertygande att förköpsrätten ska kunna gälla. De ansåg också att säljarens och köparnas gemensamma intresse för att fastigheten skulle finnas kvar i släktens ägo gjorde att förköpet skulle bli oskäligt.
Fredrik Bergman från Centrum för rättvisa, som varit familjens juridiska ombud under tvisten kommenterar beslutet så här: "Idag är vi glada för Barbro och hennes familj. Kommunens beslut var inte bara var omoraliskt utan även olagligt. Kommunen försökte kringgå det starka skydd för enskildas äganderätt som finns i grundlagen och regeringens beslut var därför logiskt."
Regeringens beslut har inte nått Höganäs kommun än, men kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács är inte särskilt förvånad över utfallet.
– Det var ganska väntat efter länsstyrelsens yttrande, säger han. Vi kände att vi hade goda motiv för vårt handlande men nu har regeringen sagt sitt och med det är historien över för oss. Hoppas bara att det i framtiden inte kommer att leda till klagomål från ägarna, det kommer att bli mycket trafik och verksamhet där.

Detta har hänt

#3/9 2009: Köpeavtal skrivs om försäljning av fastigheten på Tjörröd mellan säljaren Barbro Lindau och systerdottern Anna Schwanbom Ljustander och Claes Ljustander. Priset är 1,2 miljoner kronor.
#14/10 2009: Kommunens exploateringschef Dag Strandin föreslår att kommunstyrelsen ska utöva sin förköpsrätt.
#24/11 2009: Barbro Lindau försöker häva köpeavtalet för att slippa sälja till kommunen och förmå dem att avstå från förköp.
#26/11 2009: Kommunfullmäktige beslutar utöva förköp på grund av att "planarbete pågår för utbyggnadsområden i fastighetens omedelbara närhet.".
#22/12 2009: Barbro Lindau bestrider förköpet hos Inskrivningsmyndigheten i Hässleholm.
#21/1 2010: Kommunen ansöker hos regeringen om tillstånd till förköp.
#1/5 2010: Förköpslagen som kommunen har använt sig av upphävs, men det gäller inte redan pågående ärenden.
Gå till toppen