Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Olovligt bygge på Henckelska gården måste rivas

Länsstyrelsen och kommunen kräver att en utvidgad uteplats vid landborgen tas bort på Henckelska gården. Fastigheten är byggnadsminne och något tillstånd har inte sökts.

Den utbyggda ännu inte färdiga uteplatsen med trädäcket utgör ett påtagligt inslag i den känsliga miljön på Henckelska gården med anor från 1600-talet. Den olovliga anläggningen måste nu troligen rivas.Bild: Stefan Ed HD/NST
Det är inte varje dag olovliga anläggningar upptäcks i byggnadsminnesförklarade miljöer. Men nyligen har det skett på Henckelska gården vid Norra Storgatan. Bland annat har ett modernt trädäck börjat byggas vid en uteplats intill landborgen på mark som delvis tillhör staden.
Det inträffade har fått både länsstyrelsen och kommunens mark- och exploateringsenhet att reagera skarpt. Henckelska gården inklusive trädgården är byggnadsminne sedan 1978. Och enligt skyddsföreskrifterna måste väsentliga förändringar godkännas av länsstyrelsen.
– Det här är helt främmande inslag i miljön, säger länsantikvarie Thomas Romberg, som anser att den nya anläggningen ska undanröjas.
– Vi ska skicka ett brev till fastighetsägaren och påtala att det som gjorts på vår mark måste tas bort omedelbart och platsen återställas, kommenterar kommunens exploateringschef Karin Sterte.
Enligt henne kommer man samtidigt att påpeka att fastighetens innergård ska vara öppen för allmänheten som parterna kom överens om när kommunen 1999 sålde Henckelska gården till stiftelsen som nu är ägare.
Lars Bondesson, förvaltare för stiftelsens räkning, beklagar det som hänt och betonar att stiftelsen inte tillfrågades innan arbetet med trädäcket satte i gång.
– Vi är väldigt rädda om den här fastigheten och försöker leva efter alla reglementen som finns. Vi frågar länsstyrelsen om nästan varje spik som måste slås i, förklarar Lars Bondesson.
Det är en av hyresgästerna som utvidgat sin uteplats.
– Platsen intill var fullständigt överväxt och jag har sett det här som en väsentlig förbättring. Jag har däremot inte tolkat det som en väsentlig förändring som kräver tillstånd av länsstyrelsen. Men om jag har feltolkat saken kommer jag självfallet att undanröja trädäcket. Ingen del sitter fast i huset och allt kan med enkla medel tas bort, säger han.
Någon överenskommelse om allmänhetens tillträde till gården känner Lars Bondesson inte till men säger att stiftelsen i så fall får rätta sig efter den. Och om det skulle bli "för mycket bus" på fastigheten kommer man att ta upp en diskussion om att få förutsättningarna ändrade.
Enligt Lars Bondesson försöker stiftelsen hålla porten mot Springpostgränden stängd eftersom man haft stora problem med personer som inte har på gården att göra. Det gäller också landborgssluttningen med lusthuset ovanför dit uteliggare gärna söker sig. Ett staket med en grind finns numera där. De som har stadsvandringar uppges däremot ha nyckel så att intresserade kan få se den värdefulla gårdsmiljön.
Gå till toppen