Helsingborg

Svenska kyrkan tappar medlemmar

Svenska kyrkans aktiviteter lockar, men medlemstalet minskar. I Helsingborg är bara 62,7 procent av befolkningen medlemmar, vilket är lägre än rikssnittet 70,0 procent.

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten vid millennieskiftet har medlemstalen sjunkit. Malmö och Botkyrka är de kommuner som tappat flest i förhållande till sin folkmängd, bara 49,2 procent var medlemmar i slutet av 2010.
I nordvästra Skåne är det Helsingborg och Landskrona som har lägst andel. År 2000 var 77 procent av helsingborgarna medlemmar i Svenska kyrkan, tio år senare 62,7 procent.
– Det är klart att vi följer statistiken noga, säger Jacob Sunnliden, kyrkans informatör i Helsingborg.
Den lokala statistiken visar stora skillnader mellan de olika församlingarna. Av Helsingborgs 14 församlingar är Fjärestads den mest kyrkliga med 80,4 procent medlemmar av befolkningen (91,1 procent år 2000). Allerum och Kvistofta ligger på samma nivå.
I Filborna församling är bara 44,1 procent medlemmar i Svenska kyrkan. Kropps församling har 51 procent och Gustav Adolfs 54,6 procent. En del av förklaringen är att en stor del av församlingsborna har rötter i andra delar av världen.
– Men skillnader märks också mellan stad och glesbygd. I stan lever man i ett snabbare tempo och har mera omkring sig än i glesbygden, där kyrkans fortfarande står mitt i byn och har en starkare ställning, resonerar Jacob Sunnliden.
Församlingarna arbetar hårt för att fler ska engageras i den kyrkliga verksamheten. Musikundervisning, körsång, barn- och ungdomsgrupper erbjuds även för icke medlemmar. Gudstjänster förläggs till dagar och tider som passar modernt vardagsliv. I Adolfsbergsskyrkan har till exempel söndagens högmässa skjutits fram till klockan 17 på prov. Musik- och temagudstjänster lockar generellt mer folk än vanliga gudstjänster.
– Men vi anordnar inte verksamheterna för att fler ska bli medlemmar i Svenska kyrkan, utan för att möjliggöra möten mellan människor, säger Jacob Sunnliden.
Medlemsantalet har ändå en stor betydelse för verksamheten.
– Utan medlemmar som betalar kyrkoavgiften kan vi inte ge hjälp till utsatta människor eller ordna högkvalitativa konserter och annan verksamhet som står fritt för alla att delta i. Tillhör man kyrkan bidrar man till allt detta. Jag tror att Svenska kyrkan har varit för dålig på att berätta det, säger han.

Kyrkans medlemmar i Nordvästskåne

Av de nordvästskånska kommunerna har Ängelholm och Båstad flest antal medlemmar i Svenska kyrkan i förhållande till sin folkmängd.
Kommun Procent av folkmängd
Bjuv 71,4
Båstad 78,3
Helsingborg 62,7
Höganäs 77,4
Klippan 71,1
Landskrona 61,3
Perstorp 74,1
Svalöv 77,7
Åstorp 69,7
Ängelholm 78,3
Örkelljunga 77,1
Riket 70,0
Källa: Svenska kyrkans statistik från 2010
Gå till toppen