Kultur

Klass som smaksak

Pär Thörn har varit på en diskussion om klassbegreppet arrangerad av tidskriften Fronesis.

Det är strax över hundra personer och fullsatt när den teoretiska vänstertidskriften Fronesis anordnar en salong på krogen Nya Tröls i Malmö. En DJ spelar ösig orgelmusik medan åhörarna anländer.
Historikern Ulrika Holgersson, kriminologen Magnus Hörnqvist och det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas Schönström samtalar med anledning av att klassbegreppet har återvänt i den allmänna diskussionen.
Exempelvis har Moderaterna börjat kalla sig för ett arbetarparti och klassresor har blivit ett allt vanligare tema i litteraturen. Den grundläggande bristen i denna diskussion synliggörs omedelbart av deltagarna: För det mesta talar man om klass i form av smak och som en fråga om arbete och utanförskap, men man tappar den systemkritiska potentialen i konflikten mellan arbete och kapital.
Under samtalet ges ett antal perspektiv. Holgersson pratar om klassbegreppets homogenitet: hur arbetarrörelsen har exkluderat invandrare och kvinnor, eftersom den har favoriserat en vit muskulös fabriksarbetare. Uppdelningen i en mångfald av identiteter gör att det till sist inte finns något subjekt kvar som kan manifestera sina politiska krav, påpekar Hörnqvist.
Klassföraktet i samtiden beskriver Holgersson genom att med allt starkare indignation och ironi citera ett långt stycke ur en nyhetsartikel i dagens Svenska Dagbladet om hur nannys ska lära sig överklassens språkbruk och att hålla in magen.
När det kommer till realpolitik är Andreas Schönström förslag en socialdemokrati av sjuttiotalsmodell: En förändring av riktlinjerna kring fackets förvaltning av finanskapital – ett slags moderniserade löntagarfonder.
Under den efterföljande frågestunden påstår en yngling att socialdemokraterna har huggit de strejkande papperslösa arbetarna på Berns i ryggen. Schönström säger att han är inte tillräckligt insatt i vem som har rätt i den specifika konflikten. Där tydliggörs svårigheterna för socialdemokratin att verkligen ta ställning i den grundläggande klassmotsättning som han själv har talat om upprepade gånger under kvällen.
Gå till toppen