Landskrona

Mindre pengar till Filmstudion

Filmstudion beviljas bara en bråkdel av det bidrag man ansökt om. Föreningen hoppas ändå kunna fortsätta verksamheten.

Kulturnämnden har beviljat Filmstudion ett bidrag på 15 000 kronor för 2011. Det är betydligt mindre än de 80 000 kronor som föreningen ansökt om. Politikerna anser att föreningen istället bör höja medlemsavgiften och ta bort rabatten för pensionärer.
– Det är inte frågan om behövande människor som går och ser de här filmerna, säger fritids- och kulturchef Göran Nyström.
Landskrona filmstudio visar kvalitetsfilmer ett par gånger i månaden i Bio Maxims lokal. Föreningen har aldrig tidigare sökt verksamhetsbidrag eftersom man indirekt fått pengar genom det bidrag som kommunen gett till bion.
För några veckor sedan lade Bio Maxim ner. Filmstudion erbjöds fortsätta verksamheten av biografens ägare Marie Öhgren och det sökta bidraget tänkte man använda till hyra, maskinist, filmer och marknadsföring.
Nu blir det till att skrapa ihop pengarna på annat sätt. Men Filmstudions Eva Lindfors är hoppfull.
– Vi får anpassa oss till det här. Vi ska höja medlemsavgiften lite och kanske dra in på något. Vi kan nog inte ha annonser i tidningen. Och vi får försöka förhandla om hyror och sådant.
Filmstudions vårprogram är i stort sett redan avslutat. Den sista filmen, "Honung", visas den 9 april. Höstsäsongen brukar inledas i slutet av september.
– Så har god tid på oss att fundera. Men vi planerar att visa sex filmer, som vi brukar, säger Eva Lindfors.
Gå till toppen