Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Olovligt bygge på Henckelska gården ska bort

Ett olovligt trädäck på Henckelska gården som är byggnadsminne måste rivas. Kommunen sätter hårt mot hårt och kräver att bygget är borta om en månad. Från ägarhåll lovas nu bot och bättring.

Redan för ett år sedan slog länsstyrelsen larm om en uteplats som utan lov höll på att utvidgas utanför en bostad på Henckelska gården. Eftersom fastigheten vid Norra Storgatan inklusive trädgården är skyddad som byggnadsminne måste länsstyrelsen godkänna alla väsentliga förändringar.
Ett modernt trädäck hade börjat utformas på mark som dessutom delvis tillhör staden. Det inträffade fick länsstyrelsen och kommunen att reagera skarpt. Länsantikvarie Thomas Romberg talade om ett helt främmande inslag i miljön och både han och exploateringschef Karin Sterte förklarade i HD att anläggningen måste undanröjas.
Lars Bondesson, förvaltare för stiftelsen som äger fastigheten, beklagade det som hänt och betonade att ägaren inte tillfrågats innan trädäcket började byggas. Hyresgästen å sin sida uppgav att han inte tolkat att det var en väsentlig förändring som kräver tillstånd men att han självfallet skulle ta bort däcket om han haft fel.
Först nu har kommunen dock gått vidare från ord till handling och under tiden har hyresgästen på eget bevåg låtit färdigställa det omtvistade bygget. Detta har i sin tur observerats av inte bara länsstyrelsen som stött på kommunen om saken utan också av privatpersoner som vänt sig dit och till HD.
Nu "anmodas" stiftelsen i ett brev från mark- och exploateringsenheten "att omgående utan dröjsmål ta bort trädäcket och återställa byggnadsminnet i det skick det var innan trädäcket kom till". Om det inte har skett senast den 1 december i år överlämnas ärendet till kronofogden för handräckning på stiftelsens bekostnad.
– I mars träffade jag förvaltaren och hyresgästen på plats. Trädäcket var klart redan då men ärendet har därefter av olika skäl dragit ut på tiden. Det har bland annat utretts om det här är en bygglovsfråga vilket det inte visade sig vara. Sen har det inte heller varit ett av våra mest prioriterade ärenden, säger Tommie Sterntorp, förvaltare på mark- och exploateringsenheten.
Fastighetsägaren uppmanas i brevet också att hålla innergården öppen dagligen för allmänheten. Det lovade stiftelsen när den övertog fastigheten av kommunen 1999 och det är även inskrivet i köpekontraktet. Men trots det är porten mot Springpostgränden inte alltid öppen som den ska vara.
– Både vi och ägarna vill följa alla regelverk och avtal som finns. Och vi kommer nu att ålägga hyresgästen att ta bort trädäcket, säger Lars Bondesson i dag.
När det gäller öppethållandet hänvisar han till att man haft stora bekymmer med personer som inte har på gården att göra men försäkrar att man nu tänker följa köpekontraktet. Skulle det då bli för mycket problem kommer man att ta upp en diskussion med kommunen om att ändra villkoren.

Fakta Anor från 1600-talet

Henckelska gården vid hörnet Norra Storgatan–Springpostgränden är en av stans äldsta fastigheter. Den ska ha uppförts 1681 av rådman Herman Schlyter som tidvis också ska ha upplåtit den som rådhus. Sitt nuvarande namn har gården fått efter handelsmannen Fredrik Henckel som var ägare i mitten av 1800-talet.
Byggnaderna på innergården tillkom under senare delen av 1700-talet liksom den lilla trädgården mittför Gamlegård. Henckelska gården genomgick stora förändringar även på 1800-talet och långt in på 1900-talet då den i många år ägdes av Kooperativa föreningen Svea som hade affär där.
1978 blev hela fastigheten med trädgården och lusthuset på landborgen ovanför byggnadsminne och fick det starkaste skydd som finns.
Gå till toppen