Kultur

32 brevkort från Förintelsens Tyskland

Den sjätte december 1941 skrev Gustav och Minna Wächter ett postkort till sin son Walther, judisk flykting i Sverige. Gustav och Minna har förts från sitt hem och väntar ett par dagar på Hannoversche Bahnhof i Hamburg på det tåg som just i dag för sjuttio år sedan förde dem och andra judar till koncentrationslägret Jungfernhof utanför Riga, där de en månad senare är döda/mördade. På kortet berättar Gustav att de just fått mat och att ”allt är bra”. Han lämnar det färdigskrivna kortet till en polis som lovar att posta det.
Minnas och Gustavs (bilden) barnbarn, författaren Torkel S Wächter, son till Walther, fann för tio år sedan några flyttlådor på en vind i Stockholm. Där fanns hans fars dagböcker, tillsammans med fotografier, tidningsklipp, brev och postkort.
Nu har Torkel Wächterinternet publicerat 32 postkort som skildrar tysk-judiskt liv under världskrigets första år. De flesta är från hans far Walthers föräldrar i Hamburg och har lagts ut ett efter ett på dagen 70 år efter det att de avsänts.
Jag läser korten som oftast mest innehåller till synes oskyldiga notiser om vardagen och säkert förskönande skildringar, kanske för att inte oroa – och förflyttas jag tillbaka i tiden, till en ond tid, vars skuggor faller långt in i våra dagar. Det är djupt berörande, dessa meddelanden från en tid så svår att konkret försöka leva sig in i.
På nätet kompletteras de översatta texterna på korten med författarens koncentrerat knapphändiga kommentarer som tecknar en bakgrund till situationen i familjen och i Nazityskland då korten skrevs.
Så här heter det i  brevkort 25 från augusti 1941:
För ert kortbrev tusen tack. Att ni går på bio så ofta gläder mig. Ser ni även tyska filmer där borta? Jag går själv på bio varannan lördag! Ibland ser jag något bra, men andra gånger bara smörja. För 14 dagar sedan var vi med firman på ”Flora”, där det gavs en god revy.
Walther Wächter, sonen som mottog korten, levde ett annat liv i Skåne, där han bland annat arbetade på en gård i Kattarp utanför Helsingborg.
Gå till toppen