Bjuv

Underhåll behövs i simhallen

Herrbastun på simhallen i Billesholm är stängd. Dessutom behöver flera andra saker åtgärdas på badet. Bristerna påtalades redan förra året, men nu är tanken att de ska åtgärdas efter jul och nyår.

Det var i november förra året som Söderåsens miljöförbund gjorde en inspektion på simhallen i Billesholm. Flera brister konstaterades, bland annat var brädor i både herr- och dambastun lösa. Det fanns sprickor i kaklet på golvet vid bassängen.
Man konstaterade att det allmänna intrycket är att simhallen var i behov av underhåll. Då fick kommunen till februari på sig att göra en åtgärdsplan. Den tiden förlängdes sedan, men någon åtgärdsplan kom inte, enligt miljöförbundet.
En ny inspektion av simhallen gjordes i juni och man konstaterade att bristerna inte hade åtgärdats. Efter det skickade kommunen in en åtgärdsplan som sade att man var medveten om bristerna, men ingen tidsplan angavs. Därför skrev miljöförbundet ett föreläggande att brädorna i både dam- och herrbastun skulle fästas senast den 31 juli.
I november konstaterade man igen att bristerna fanns kvar. Herrbastun bedöms nu inte längre som säker ur hälsoskyddssynpunkt. Därför fick kommunen en vecka på sig att stänga bastun, annars hotade vite. Dessutom ska en tids- och åtgärdsplan för dambastun och en underhållsplan för den övriga simhallen vara inlämnad senast den 31 januari.
Nu är herrbastun stängd. Under tiden får herrarna och damerna skiftas om i dambastun. I fredags var första gången som herrarna fick använda dambastun. Några av dem träffas i bastun två gånger i veckan och de är irriterade även om det är god stämning i dambastun också.
– De har ju vetat om detta sen i fjol. Det är inte ett större jobb än att två bra snickare hade kunnat fixa det på en vecka, säger Vladimir From.
Tanken är att åtgärderna ska börja efter jul och nyår.
– Vi har tänkt att vi ska använda vår egen personal på fastighetsenheten i den mån det går för att hålla ner kostnaderna, säger fastighetschefen Peter Schön.
Även bastun på friluftsbadet i Bjuv har brister enligt förra årets inspektion. I augusti sa Peter Schön att de skulle åtgärdas när höstterminen började, men det är nu uppskjutet.
– Vi har inte hunnit med det och det viktiga är att det görs innan nästa säsong börjar. Så vi skjuter över pengarna från årets budget och gör det också efter jul och nyår, säger han nu.
Gå till toppen