Skåne

Hon ger röst åt "trötta" patienter

Några frågor ...till Helena Rooth Svensson, distriktsläkare i Ängelholm, som har skrivit boken "Det trötta folket".

Distriktsläkare Helena Rooth Svensson.Bild: Fredrik Johansson HD/NST
Du beskriver din behandling av "trötta" patienter, som slussats mellan olika specialister utan att få någon diagnos, för att deras symptom inte har kunnat förklaras med blodanalyser eller annan undersökning. Varför har du skrivit den här boken?
– Som ung var jag själv drabbad av låg ämnesomsättning och gick igenom alla möjliga specialistundersökningar för att få en förklaring till mina symptom. Med den erfarenhet jag har och den forskning jag har gjort vill jag dela med mig av mina kunskaper om sköldkörtelhormonerna, och deras påverkan på cellnivå.
Till vem riktar boken sig?
– Den riktar sig till distriktsläkare och andra kolleger med intresse för ämnet. Men även patienter ska kunna läsa den.
Hur vanligt är det med låg ämnesomsättning?
– Jag kan inte ge någon siffra, men var fjärde patient som söker vård söker för trötthet och värk, symptom som de inte kan finna någon förklaring till. Och med "Den trötte patienten" menar jag de som inte kan tillskrivas följdverkan av skallskador, whiplash, stroke eller MS.
I boken är du kritisk till behandlingen av patienter med diffusa symptom. Tror du att boken kommer att ändra andra läkares sätt att behandla den här patientkategorin?
– Jag hoppas att de ska få en öppnare attityd till ämnet, och framför allt sätta patienternas symptombeskrivning i en helhet.
Boken går att beställa via Helena Rooth Svenssons hemsida heroscare.se.
Gå till toppen