Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fyra miljoner för förfallen skogsgård

För första gången sedan tillkomsten på 1960-talet kan stiftelsen med 1700-talsgården Grönalid börja dela ut stipendier till unga ängelholmare. En av Skånes största markägare har köpt fastigheten.

Den gamla gården Grönalid djupt inne i Hallandsåsens skogar har stått obebodd ända sedan den senaste ägaren, Fritz Berg von Linde, dog 1969. Sedan dess har 1700-talsgårdens förfall tilltagit. Orsaken är att det aldrig funnits några pengar i stiftelsen, utan bara en fastighet med växande reparationsbehov. En av Berg von Lindes vänner från förr har ideellt ägnat mycket tid genom åren på att klippa gräsmattor, vårda skogen och göra akuta småreparationer på byggnaderna och lyckats fördröja förfallet. Men skogen är fortfarande för ung för avverkning i större skala.
På banken SEB, som sedan Berg von Lindes död, förvaltat stiftelsen har man länge velat sälja fastigheten och för ett år sedan gav Kammarkollegiet klartecken till en försäljning av den nästan 30 hektar stora skogsfastigheten.
En oberoende värdering av skogen har gjorts och landade på 2,5 miljoner kronor, vilket också var utgångsbudet vid försäljningen nyligen. Men skogsmark är eftertraktat och budgivningen drog iväg. Till slut stannade priset på 4 miljoner kronor. Köparen var O D Krooks donation, en av Skånes största markägare med nästan 6 000 hektar större och mindre områden spridda över länet. Grönalid är alltså bara en droppe i havet i jämförelse, men intill Grönalid ligger förklaringen till deras intresse för skogsområdet - Djurholmen, ett 340 hektar stort vildmarksområde som är av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Djurholmamossen och Århultsbäcken ingår i Natura 2000 samt EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer.
– Detta blir ett litet tillskott till den areal vi har där uppe. Den gränsar till Djurholmen längs en ganska lång sträcka, säger Stefan Olsson, vd för Stiftelsen Skånska Landskap.
– Syftet är att bedriva skogsbruk, men på lite längre sikt kan det också bli ett strövområde.
På sikt kan det bli fråga om att dra stigar i området för att underlätta för allmänheten, men några konkreta planer finns ännu inte. Inte heller finns det några färdiga planer för den fallfärdiga gården.
– Byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta, men vi har inte hunnit titta på vad vi eventuellt kan göra med dem. Men stiftelsen stadgar medger inte att vi rustar upp gården i någon slags toppskick för exempelvis allmänhetens beskådande, säger han.
Redan för några år sedan talades det om miljonbelopp för att rusta upp gårdsbyggnaderna.
Försäljningen av 1700-talsgården innebär samtidigt att stiftelsen Grönalid för första gången i sin historia har fått in pengar som kan användas för dess ursprungliga syfte: att dela ut pengar till ungdomar som "visat arbetsamhet och duglighet i påbörjad yrkesutbildning", enligt Fritz Berg von Lindes testamente.
Enligt Kammarkollegiets beslut finns det en färdig formel för hur stiftelsens kapital ska byggas upp: tio procent av den årliga avkastningen på försäljningslikviden för fastigheten ska läggas till stiftelsens kapital. Återstående avkastning ska delas ut i form av stipendier.

O D Krooks donation och Stiftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen O D Krooks donation har sitt ursprung i en donation 1873 från köpmannen Otto Daniel Krook i Helsingborg som med oro såg hur "skogsförödelsen år från år fortgår utan synnerlig omtanke för nyodling såsom ersättning". Han lämnade totalt 100 000 riksdaler i två lika stora donationer till dåvarande landstingen i Malmöhus och Kristianstads län för inköp av "sådan jordegendom som för åkerbruk eller gräsväxt är otjänlig, men skogskultur tjänlig".
Den ursprungliga donationen har haft god tillväxt och i dag är markinnehavet värt runt 600 miljoner kronor.
Stiftelsen Skånska Landskap arrenderar rätten att driva strövområden av fyra stiftelser med anknytning till Region Skåne där O D Krooks donation är en.
Gå till toppen