Kultur

Brokigt, bråkigt och brännande

Elin Grelsson Almestad har läst en idéhistorisk översikt över feminismen.

Grupp 8-manifestation, 1972.Bild: BIRGITTA LAGERSTRÖM
Feminismen har en komplicerad relation till sin egen idéhistoria. Å ena sidan en stolt medvetenhet om vilka strider som utkämpats för att ge halva Sveriges befolkning de friheter och rättigheter som vi har i dag. Å andra sidan en medvetenhet som kan kännas som ett ok, ett ständigt krav på tacksamhet och att följa de vägar som en gång slagits upp. I värsta fall riskerar det oket att slå över i en historielös yrvakenhet där vi glömmer de texter som en gång skrivits i könskampens och sexualpolitikens namn.
Könspolitiska nyckeltexter är en tvådelad antologi som påminner om de striderna, texterna och debatterna. Från Carl Jonas Love Almqvist äktenskapskritik i "Det går an" 1839 fram till Gudrun Schymans så kallade ”talibantal” 2002 ryms rösträttskamp, sexualupplysning, folkhemsbyggande, Grupp 8, queerfeminism, "Fittstim" och mycket mer.
Antologin hade lätt kunnat bli ett torftigt uppslagsverk om det inte varit för dess två stora förtjänster. För det första finns här ett gediget urval som inte bara fångar upp de allra mest klassiska texterna, utan också hittar mindre lästa guldkorn. Jag fastnar särskilt för 70-talets mansaktivister som stred mot patriarkatet och den klassiska mansrollen, men som fått en undangömd roll i historieskrivningen kring den tidens feministiska kamp. Likaså roas jag av nidbilder, ironi och satir, lika omväxlande plump och rolig i början av 1900-talet som den är i dag.
För det andra är kommentarerna till originaltexterna en viktig del, som sätter texterna i ett sammanhang och diskuterar dem vidare. Det ger ett mervärde att få läsa flera av Sveriges mest insatta och välformulerade genusforskare i anslutning till klassiska originaltexter. Att kontextualisera exempelvis Ellen Keys särartsfeminism och striden mellan hennes antikyrkliga och socialistiska övertygelse och Fredrika Bremer-sällskapets liberala kristendom ger en fördjupad och nödvändig kunskap om den könspolitiska debatten under början av förra seklet.
Det är en idéhistorisk översikt med texter som gynnsamt bråkar med varandra sinsemellan, vilket är en god påminnelse när olyckskorpar kraxar om att feminismen är för splittrad i dag.
Genusdebatten har alltid varit brokig, bråkig och brännande angelägen. Det är ett arv att vara rädd om.

Könspolitiska nyckeltexter I-II

Red. Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder
Makadam
Gå till toppen