Sverige

Nytt inlägg om Ales stenar

Ales stenar utanför Ystad uppfördes under järnåldern 600—1 000 år efter Kristus, enligt ett arkeologiskt underlag som Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne. Dateringen av stenformationen har varit omtvistad — så sent som i fjol presenterade en fristående forskargrupp sitt resultat: Ales stenar är med största sannolikhet från bronsåldern.
Bild: Erland Vinberg / TT SCANPIX
Men den etablerade forskningen går på samma linje som Riksantikvarieämbetet.
Gå till toppen