Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Grollegrund skyddas som marinreservat

Efter Knähaken följer nu till sist också Grollegrund utanför Domsten. Helsingborg väntas snart få ännu ett marint naturreservat och ett unikt område med bland annat skånska hajar och stora biologiska värden fredas.

Förslaget att göra Grollegrund utanför Domsten till naturreservat väcktes redan 1990. Men först nu är allt klart för att skydda området. Knähaken utanför Råå blev i stället 2001 kommunens första marinreservat.
Stadsbyggnadsnämnden har i dagarna ställt sig bakom förslaget för Grollegrund med tillhörande skötselplan. Fullmäktige har sista ordet och om allt går som tänkt invigs reservatet till hösten.
Det rör sig om ett område på 1 588 hektar som omfattar en rad olika miljöer. Där finns bland annat ett stort stenrev samt grunda bottnar och djupa sådana ända ner till cirka 50 meter.
Grollegrund beskrivs som ett nationellt intressant och unikt referensområde med en mycket artrik algflora och stora biologiska värden. Samtidigt är det en viktig reproduktionslokal för många fiskarter som småfläckig rödhaj och torsk.
Området gränsar till två befintliga naturreservat: Domsten-Viken och Kulla Gunnarstorp som även går ut en bit i vattnet. Det föreslagna reservatet omfattar för övrigt även delar av farleden genom Sundet.
– Grollegrund är ett ganska avgränsat område med en specifik topografi från det grunda till det djupa, vilket ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv, sammanfattar Emilie Björling, vattenplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen.
Ett av målen i kommunens miljöprogram är att ett nytt naturreservat ska bildas om året. Flera sådana har också inrättats de senaste åren och Grollegrund blir Helsingborgs 16:e reservat.
– Det är viktigt att bevara även värdefulla marina miljöer för framtiden, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M).
– Det är bara positivt att Grollegrund blir naturreservat. Det är en biotop och en viktig tillväxtplats för det marina djurlivet, förklarar i sin tur vice ordförande Bengt Larsen (S).
Naturreservat kan inrättas av kommunen och länsstyrelsen. Det är det starkaste skydd en naturmiljö kan få efter förordnande om nationalpark och nationalstadspark som regeringen beslutar om.
Avsikten är att bland annat alla anläggningsarbeten och liknande ska förbjudas i området vid Grollegrund liksom dumpning och utsläpp. Båtar ska inte heller få ankra där men väl förtöja vid de nuvarande bryggorna och pirarna.
Det föreslås också bli förbjudet att samla in djur och växter. Däremot ska fiske med spö och garn tillåtas även i fortsättningen medan trålning är förbjudet i Sundet ända sedan 1932.
För allmänheten planeras två informationstavlor om det nya naturreservatet. Den ena är tänkt att placeras vid parkeringen strax intill Hittarpsrevet och den andra vid hamnen i Domsten.
Fakta 15 reservat som blir fler
Länsstyrelsen beslutade i höstas att inrätta ett nytt naturreservat i Råådalen mellan Gantofta och Fjärestad. De övriga 14 som i dag finns i kommunen är Allerums mosse, Borgen vid Vallåkra, Christinelund, Domsten-Viken, Duvestubbe vid Ödåkra, Knähaken, Kulla Gunnarstorp, Rååns dalgång från mynningen till Gantofta, Småryd, Svedberga kulle, Vegeåns utlopp med Sandön, Väla skog, Ättekulla skog och Örby ängar.
Tanken är att Bruces skog ska bli nästa kommunala reservat efter Grollegrund. Det är också ett gammalt förslag och siktet är nu inställt på invigning 2013. Pålsjö skog, Jordbodalen, Björkaskogen, Närlundagropen, Ramlösaravinen och ytterligare delar av Råådalen är andra områden som kan bli skyddade framöver.
Dessutom föreslog miljönämnden i fjor att Knähakens marina reservat ska utvidgas till kommunens södra gräns. Detta inte minst för att slå vakt om de ytterst sällsynta små kräftdjuren, haploops, som minskat påtagligt på senare år. Samtidigt finns idéer på främst den danska sidan om att försöka göra hela Öresund till en marin nationalpark, vilket HD nyligen uppmärksammat.
Gå till toppen