Landskrona

Regeringens utsända på skolbesök

En regeringens förlängda arm besökte Allvar Gullstrandskolan och mängder av skolpersonal på onsdagen. Armen fick med sig många synpunkter och idéer tillbaka.

Mernosh Saatchi är entreprenör som driver två företag och är också en av nio medlemmar i regeringens så kallade Framtidskommission. Kommissionen är då och då ute på turné och som ensam representant för den besökte hon på onsdagen Landskrona och Allvar Gullstrandskolan för att samla intryck, idéer och kanske även kritik. Temat var skola och integration.
I panelen på skolaulans scen hade hon vid sin sida Jens Dietrichson, som forskar om skola och undervisning, samt Britt-Marie Johansson, pedagog på Pilängskolan inom det som kallas modellklasser och Utsikter. Framför sig i en publiken hade de 80–90 åskådare och lyssnare, framför allt skolpersonal.
Utsikter är ett samarbetsprojekt staden har med Helsingborg och region Skåne. I det projektet ingår även Dammhagskolan.
– Det innebär att vi har många specialpedagoger i klassen och vi har höga krav och förväntningar på eleverna, sade Britt-Marie Johansson.
Projektet innebär också återkommande tester av eleverna för att se vilken kunskapsnivå de har för att man därigenom ska veta var resurser ska sättas in. Det har gett resultat.
Jens Dietrichson betonade vikten av att just testa eleverna – men att de ska ske på "rätt" sätt.
– Sker rättning av nationella prov centralt får elever med invandrarbakgrund bättre resultat, sade han som exempel.
Invandrarelever kan också få bättre skolresultat med tidig skolstart och längre skoltid, visar forskning.
– Modersmålsundervisning hjälper också, sade Jens Dietrichson.
Kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) fanns med i panelen men fungerade mer som en moderator. Likt en magister gav han ordet till de som viftade med handen. Många tyckte att tester av eleverna var viktigt och Mernosh Saattchi antecknade flitigt.
Lena Andersson är rektor på Dammhagskolan och har lång erfarenhet av en skola med mycket hög andel elever med invandrarbakgrund.
– Det är lätt att stigmatisera barnen, att tycka synd om dem. Och visst, det är synd om många, men det hjälper inte. Men man måste ha samma förväntningar på de barnen som på de barn som går på Västervång. Vi gör många tester och för de barn som inte går framåt sätter vi in resurser. Hemspråksundervisning och höga krav har gett resultat, sade hon.
Just det här med tester fick många instämmande nickar från pedagogerna.
Ett par elever fanns på plats. En var Faton Imeri, elev på Selma Lagerlöfskolan. Han lyssnade intresserat men höll inte riktigt med.
– På Selma fokuserar man mycket på att lära känna och få förtroende för varandra. Man sitter ner med läraren och diskuterar vad man är bra på och vad som kan förbättras. Det har fått mig att växa jättemycket, så egentligen behövs inte så mycket tester, tyckte han.

Fakta Framtidskommissionen

Kommissionen tillsattes av statsminister Fredrik Reinfelt och består förutom av honom av de tre övriga borgerliga partiledarna samt bland annat ekonomen och professorn Klas eklund, TCO-ordföranden Eva Nordmark, LRF:s ordförande Helena Jonsson, Viveca Ax:son Johnson , styrelseordförande i Nordstjernan, samt ytterligare några personer från olika delar av samhället. Syftet med kommissionen är att identifiera olika samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt. Arbetet ska avslutas om ett år med en slutrapport.
Gå till toppen