Helsingborg

Klockan klämtar för kolonisterna

Tuffare odlingskrav och utmätt tid för dagens avloppssystem. Nu är det dags för Helsingborgs koloniägare att rätta in sig i leden.

Strängare odlingsregler samt stopp för stenkistor och kommunalt avlopp i stugorna. Se där några skärpta krav som redan väckt irritation och protester bland Helsingborgs kolonister. Vid senaste mötet i Koloniträdgårdsrådet (KTR) – mellan politiker, tjänstemän från miljöförvaltningen och representanter från stadens koloniföreningar – klarnade tidsperspektiven.
* Tvånget att odla minst 30 procent av tomtytan kommer successivt att skrivas in i stadgarna när nya kontrakt upprättas mellan kommunen och respektive koloniförening.
* Den 1 januari 2016 ska samtliga stenkistor vara stängda.
Resultatet av det senare beslutet innebär att de kolonister som i dag har vatten indraget inte längre tillåts släppa ut avlopp i en enklare stensättning en bit under jordytan.
I stället får man söka alternativ, som att leda ett rör från diskhon ut i en tunna, ett uppsamlingskärl eller liknande. Därefter kan vattnet spridas över större yta i exempelvis rabatter och odlingar.
– EU:s vattendirektiv är ursprunget till att vi avskaffar stenkistorna, det är inget vi själva hittat på, och syftet är att skydda grundvattnet. Miljöförvaltningen anser att det här bör ske inom två till fem år och inom KTR har vi diskuterat fram ett rimligt datum, säger Maria Winberg Nordström (FP), ordförande i Koloniträdgårdsrådet.
Det rimliga datumet är alltså fastställt till årsskiftet 2015-2016.
Kravet att odla minst 30 procent av lottens yta, som klubbades igenom i kommunfullmäktige i mitten av december, rörde också upp känslostormar. Vilket syntes inte minst på tidningens insändarsidor och i kommentarsfälten på hd.se.
– Syftet är att bevara ursprungstanken om att kolonier ska vara för odling. Kommunen arrenderar ut lotterna till väldigt lågt pris, indirekt är det en skattesubvention, säger Maria Winberg Nordström.
– Formellt kan inte Helsingborgs stad ställa några krav förrän vi skriver nya kontrakt med de olika föreningarna, och här tycker jag att är tioåriga avtal i fortsättningen är rimliga.
I klartext innebär regeländringen att högst 70 procent av tomten får bestå av byggnad, trädäck, gräsmatta och grusade, stenlagda eller på annat sätt hårdgjorda ytor.
Är det här ett stort problem i dag?
– Även om det finns områden där vissa har en gräsmatta, lite trädäck och inte mer, så är det totalt sett få som berörs. De allra, allra, allra flesta odlar.
Vem kontrollerar att reglerna efterföljs?
– Styrelsen på varje enskilt område, men även miljöförvaltningen kan gå in och göra inspektioner exempelvis när det gäller stenkistorna. Vi som markägare har också en möjlighet om vi misstänker att någon förening struntar i avtalet.
Hur ser framtiden generellt ut för Helsingborgs odlings- och koloniområden?
– De som finns i dag ska ligga kvar långsiktigt och min ambition är att vi ska få nya – både odlingslottsområden och koloniområden. Speciellt när det gäller odlingslotter är trycket stort och efterfrågan bara ökar.
Gå till toppen