Nöje

Hudfärg orsak till filmavslag

En barnfilm med svarta skådespelare fick avslag på ansökan om bidrag av det danska filminstitutet, uppger nyhetsbyrån Ritzau. Motiveringen? Att den på grund av skådespelarnas härkomst inte hade en chans utanför storstaden och att det därför var bortkastade pengar att stötta den.
I avslagsmotiveringen skriver Det Danske Filminstitut att barnfilmen "MGP Missionen" är både "välmenande och sympatisk". Man hävdar dock att filmen inte har tillräcklig potential för att nå det breda "familjesegmentet". "Därtill kommer att en film med en ensemble med annan etnisk bakgrund inte har visat sig vara speciellt säljbar ute i landet", fortsätter filminstitutet.
Producenten Henrik Möller-Sörensen säger till Ritzau att han inte vill kommentera Filminstitutets avslag.
— Jag kan bara säga att vi tror på historien och menar att den är så bra att det är oväsentligt vilken hudfärg skådespelarna har.
Gå till toppen