Klippan

Björkridåer sågades ner

Björkarna på koloniområdet Hjorten vid Bjersgårdsvägen är borta. De sågades ner inför att koloniföreningen tar över hela skötselansvaret från kommunen.

Koloniföreningen Hjorten har i ett par år förhandlat med Klippans kommun om ett nytt arrendeavtal för området intill Bjersgårdsvägen. I samband med det har även björkarnas framtid på koloniområdet diskuterats.
– Trafikverket har anmärkt på att en del björkar hänger ut över vägen, medan andra björkar var kapade sedan tidigare för att de började murkna, säger Tor Svensson, ordförande för föreningen.
Eftersom det nya arrendekontraktet kommer att innebära att föreningen får ett större ansvar för skötseln av området ville styrelsen ha en lösning för björkarna klar innan kontraktet skrevs under. Annars skulle föreningen själv få betala varje nedsågad björk. När föreningen för något år sedan tog ner en björk kostade det cirka fyra tusen, kostnader som föreningen i längden inte kan bära.
Lösningen blev att björkarna sågades ner av kommunen för några veckor sedan. Något som upprört ett par Klippanbor, som kallar det hela för "kalhygge".
– Kommunen erbjöd sig att ta ner allihop. Hade de inte tagit dem nu hade vi själva fått ta ansvar för att plocka ner dem, säger Tor Svensson.
Att bara ta några av träden var inget alternativ, enligt Tor Svensson.
– Det var alla eller ingen. Jag kan förstå om den enskilde kolonisten saknar sina björkar för de gav ju skugga. Björkar är fina träd, men här såg vi inget alternativ. Styrelsen måste ta ett långsiktigt ansvar, säger han.
Tor Svensson berättar att han ringde runt till alla berörda redan för två år sedan då en fällning av björkarna började diskuteras.
Frågan var sedan uppe igen på årsmötet i februari i år och protokollet efter det sattes upp på föreningens anslagstavla.
Dessutom har de 16 kolonister som direkt berördes av beslutet – eftersom de har björkarna på sina kolonier – fått rekommenderade brev. De har även fått laminerade informationslappar uppsatta på sina grindar.
– Så detta kan inte ha kommit som en överraskning för den som är intresserad av att följa med, säger Tor Svensson.
Monica Johansson är markingenjör på Klippans kommun och den som förhandlat med Hjorten.
– Vi går inte in och tar björkarna efter att vi skrivit det nya kontraktet. Då har de skötselansvaret. Då ville de att vi skulle ta dem innan det nya kontraktet går i gång, säger hon.
Det nya arrendekontraktet grundar sig på en detaljplan som togs 2004. Där står det att "längs med staketet i norr och i öster finns det vackra trädridåer som bör bevaras". Men det vägde inte så tungt att det stoppade fällningen.
Det är Södra som genom en entreprenör sågat ner träden som nu ligger och väntar på att tas om hand.
– Jag har inte fått något exakt datum, men förhoppningsvis sker det under sommaren, säger Monica Johansson.
Inom koloniområdet Hjorten finns 68 kolonilotter.
Gå till toppen