Åstorp

Nya naturreservat kritiseras

Moderaterna har opponerat sig mot planerna på att skapa naturreservat i Prästamarken och Kalvahagen på Björnås. De saknar ett politiskt beslut och är skeptiska till hur reservatbildandet ska påverka allmänhetens tillgång.

Miljökontoret har ansökt om bidrag för att bilda naturreservat i Prästamarken i Kvidinge.Bild: Niklas Gustavsson HD/NST
Miljökontoret har ansökt om bidrag hos länsstyrelsen för att utreda och så småningom skapa två kommunala naturreservat, Prästamarken i Kvidinge och Kalvahagen på Björnås. Detta har Pontus Pålsson (M) ifrågasatt då det inte funnits något politiskt beslut i frågan.
– I det här fallet finns inte delegation. Det står inte ens att förvaltningen ska prioritera ärendet. Det tar väldigt mycket tid i anspråk. Tre miljöinspektörer har varit involverade under ett års tid, sa Pontus Pålsson i kommunfullmäktige när han tog upp ärendet i en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S).
I ansökningarna till länsstyrelsen delas kostnaderna så att kommunen står för hälften av totalt 943 000 kronor. Kommunens del består av den arbetstid tjänstemännen ska lägga ner. Moderaterna har kritiserat att den summan inte tagits upp i någon budget. Sedan kritiken framkommit har bygg- och miljönämnden tagit upp ärendet och majoriteten beslutade att ge miljökontoret i uppgift att gå vidare med att utreda naturreservat.
– Vi tycker att det var politiskt förankrat men självklart ska det gå rätt till. Nu är det bara en ansökan än så länge. Det är först om vi får tilldelat pengarna som vi måste lyfta upp frågan till kommunstyrelsen, säger Sven Berlin (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.
Den borgerliga oppositionen ville dock att ärendet skulle beredas i arbetsutskottet och gå hela vägen upp till kommunfullmäktige för beslut. De reserverade sig mot beslutet.
Miljökontoret har gjort två ansökningar om bidrag, en vardera för Prästamarken och Kalvahagen. I den senare handlar det om bidrag till en förstudie kring bildandet av naturreservat. För Prästamarken i Kvidinge handlar det däremot om bidrag för att bilda naturreservat. Moderaterna är kritiska till att Prästamarken ska bli naturreservat och skriver i ett pressmeddelande att det innebär ett stort ingrepp, särskilt i Kvidinge där Prästamarken är det enda skogsområdet i samhället.
– Där kan barnen leka och bygga kojor. Det har man kunnat i många år. Gör man det till naturreservat så får de inte röra en pinne där, säger Margareta Pålsson (M).
Detta tillbakavisar dock Ronny Sandberg.
– Det har nog Margareta missförstått. Naturreservatet innebär att vi bevarar skogen så att den inte ska kunna exploateras på något annat sätt. Det är bra att veta för den som vill flytta till Kvidinge att skogen alltid kommer att vara kvar, säger han.
Enligt miljöbalken är det syftet med naturreservatet som avgör vilka begränsningar som ska gälla. I samband med att kommunfullmäktige beslutar om ett naturreservat beslutar man också om begränsningarna.

Fakta om skyddad natur

Enligt en sammanställning gjord av Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån SCB ligger Åstorp i botten av listan över hur mycket skyddad natur Skånes kommuner har. Endast 9 hektar är skyddad, varav 4 hektar är naturreservat och 5 hektar är biotopskyddsområde.
Andelen skyddad natur är i Åstorp 0,1 procent. Bara två kommuner i hela landet har lägre andel: Örkelljunga och Essunga, Västra Götaland. Snittet för hela landet är 10,9 procent.
Gå till toppen