Helsingborg

Husbilsfolket träffade kommunen

Husbilsklubben, Sveriges största husbilsförening, har nu haft ett möte med stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. På agendan stod bland annat Rydebäcks strandparkering, där det i maj blev rabalder om husbilarna.
Men parterna diskuterade också ett större perspektiv: möjligheten att på sikt skapa en organiserad ställplats i Helsingborg, inte nödvändigtvis i Rydebäck, där husbilsägarna har möjlighet att tömma sina toaletter.
– Som vi ser det behövs det en privat intressent för att få till en sådan plats. Vi ser flera aktörer som naturliga, men vill inte gå ut med några namn. Men jag kan säga att det bland annat handlar om seglarfolk med en hamnverksamhet, där den service som husbilsägarna efterfrågar redan finns. Och så finns ju campingplatserna, säger Oskar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.
Han tycker att mötet med Husbilsklubbens representant hölls i en mycket god andra och det tycker klubben också, som HD har varit i kontakt med.
Ett nytt möte ska hållas i november. Till dess räknar Oskar Grönvall och klubben med att ställplatsfrågan har kommit en bit på väg.
Den parkeringsbegränsning som har införts i Rydebäck kvarstår den här sommaren. Det innebär max sex timmars parkering dagtid. Under perioden 15/6-15/8 gäller också max två timmars nattparkering mellan klockan 22.00 och 06.00. I höst ska det utvärderas.
Gå till toppen