Klippan

Får bidrag till vassklippning

Sorrödssjöarnas fiskevårdsområdesförening får bidrag till vassklippning. Det ska hindra igenväxningen och förfulningen av sjöarna.

Vassen i Sorrödssjöarna ska klippas under sensommaren.Bild: Thommy Nyhlén HD/NST
Sorrödssjöarnas fiskevårdsområdesförening har under en längre tid noterat att igenväxningen av sjöarna ökar, särskilt i den grunda västra sjön. För att motverka det har föreningen under de senaste åren klippt vassen och finansierat det med egna pengar.
Föreningens årliga intäkter uppgår till 15 000 kronor för fiskekortsförsäljning, men vassklippningen kostar det dubbla.
Förra året räckte pengarna därför bara till klippning i några dagar.
– Det krävs minst en veckas klippning för att det ska bli ordentligt gjort, säger Thorild Sandström, ordförande i föreningen.
För bästa effekt ska vassen dessutom klippas flera år i rad.
I maj ansökte föreningen om ett bidrag på 30 000 kronor från Klippans kommun för att finansiera årets klippning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till ansökan.
– Gör de jobbet får de pengarna, säger kommunalrådet Bengt Svensson (M).
Klippningen ska göras under sensommaren. Thorild Sandström tippar på att det blir i mitten av augusti. Han är glad över kommunens beslut.
– Detta betyder att vi kan hålla sjöarna öppna för fiske, säger han.
Sorrödssjöarna är kommunens största sjöar med bra fiskemöjligheter. Fram till 1950-talet var de bland de främsta fågelsjöarna i Skåne, men igenväxning och övergödning har minskat den betydelsen, enligt länsstyrelsen i Skåne.
Gå till toppen