Helsingborg

Betyg i sexan är omtvistat

Bra för vissa, sämre för andra. Betyg i sexan gynnar framförallt de högpresterande, visar ny forskning
Alli Klapp på Kristianstads högskola har forskat kring effekterna av betyg i sexan. Slutsatsen är, föga förvånande, att vissa elever triggas medan andra blir hämmade.
– Slutsatsen är att elever blir olika påverkade. För de som är högpresterande fungerar det som en morot, för andra verkar det mer negativt. Och det verkar ju helt rimligt, säger Alli Klapp.
Ali Klapps slutsatser bygger på ett digert material. 7 000 elever som gick i sexan och sjuan på 80-talet, hälften med betyg och hälften utan. Av resultaten att döma var det bara en liten andel (6 %) där studieresultaten i sjuan påverkades positivt av att få betyg i sexan. Övriga presterade sämre.
Av studien framgår också att pojkar och flickor påverkas olika av betyg. Pojkar, som fått betyg i sexan, presterade överlag sämre i sjuan. Flickor däremot var relativt opåverkade av betygen.
Enligt Alli Klapp är det antagligen en effekt av hur pojkar och flickor ser på sig själv. Och när självbilden ställs mot ett betyg kan eleven börja tvivla på den egna förmågan.
– Pojkar har en större tendens att övervärdera sig själv, för flickor är det snarare tvärtom, säger Alli Klapp.
Forskningen kring hur betyg i sjuan påverkar åttan och nian är inte färdig än.
– Men det verkar som att den här effekten blir kvar.
Gå till toppen