Helsingborg

Kaningåvan gör Kungsgatan säkrare

Trafikmiljön vid Dunkers ska förbättras så snart som möjligt. Det blir en följd av att Per-Eric Schyberg donerar 750 000 kronor till staden öronmärkta för konstverket Kaninerna.

I torsdags sa en enig kulturnämnd ja till att ta emot sin del av Per-Eric Schybergs gåva och i dag väntas stadsbyggnadsnämnden tacksamt ta emot sin. Som HD nyligen berättat får de vardera 375 000 kronor som på olika sätt är avsedda för Marianne Lindberg de Geers kaniner framför Dunkers.
Den av många uppskattade skulpturgruppen blev kvar utanför kulturhuset efter en stor utställning med hennes verk 2010. Detta sedan kulturnämnden efter olika turer köpt in Kaninerna för 750 000 kronor.
Samtidigt talades om att hitta externa finansiärer och hälften av summan säkras nu genom den tidigare Leochefen Per-Eric Schybergs donation. Den andra hälften av hans gåva ska däremot användas till att göra trafikmiljön vid Dunkers säkrare för dem som vill se närmare på Kaninerna.
Enligt det förslag som tagits fram ska den breda upphöjningen som redan finns över Kungsgatan framför Dunkers bli tydligare genom att den svaga lutningen på båda sidor görs brantare. Stadsträdgårdsmästare Ole Andersson hänvisar till de tre guppen på Larödsvägen som en förebild.
Det innebär också att bussarna även i fortsättningen ska kunna passera och några tankar på att stänga av gatan finns inte. Ole Andersson refererar i det fallet till att bland andra polis och brandkår vill ha ett alternativ till Drottninggatan nedanför landborgen.
– Avsikten är att ombyggnaden av gatan ska göras i höst. Det är prioritet på det, tillägger han.
Det hör inte till vanligheterna att donationer leder till förändringar i gatumiljön och den juridiska expertisen på Rådhuset har också varit inkopplad. I gåvobrevet sägs bland annat att staden förbinder sig att för all framtid behålla Kaninerna och att "på det sätt som staden anser vara lämpligt" förbättra trafikmiljön vid Dunkers så att besökare får "ett säkrare tillträde till konstverket".
– Det finns inget hinder kommunalrättsligt att ta emot gåvor. Men vi måste se så att gåvan är förenlig med hur kommunen arbetar och att villkoren är rimliga, förklarar stadsjurist Elin Ask.
Såväl stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M) som vice ordförande Bengt Larsen (S) välkomnar donationen.
– Det är fantastiskt att en privatperson på det här sättet går in och bidrar både till finansieringen av konstverket och till en bättre trafiklösning vid Dunkers, säger Magnus Jälminger, som tycker att de beskrivna åtgärderna på Kungsgatan låter bra.
– Det är fantastiskt att en enskild medborgare vill göra något sånt här. Och trafiksäkerheten behöver också förbättras på den här platsen, förklarar Bengt Larsen.
Gå till toppen