Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Salamander kan stjälpa skolbygge i Rydebäck

Den skyddade större vattensalamandern kan stoppa det omstridda nybygget för Rydebäcks montessoriskola. Om projektet ska bli av måste länsstyrelsen ge dispens.

Det är ovisst om Rydebäcks montessoriskola får bygga nytt på parkmarken mellan Ytterövägen och Alnögatan. Biologen och fotografen Johan Hammar som själv bor intill med sin familj observerade i mars det fridlysta lilla groddjuret större vattensalamander i området, vilket kan förhindra projektet.
Det har varit många turer kring montessoriskolan som nu finns i moduler vid Rydebäcks gård. Och ägare till nio grannfastigheter vid Alnögatan, däribland Johan Hammar, har överklagat fullmäktiges beslut i februari att godkänna detaljplanen för skolprojektet.
– Jag var ute och sprang en mörk kväll när jag av en slump fick syn på en större vattensalamander. Det var på cykelstigen nära dammen strax intill Alnögatan. Jag meddelade omgående kommunen och när jag senare började leta systematiskt gjorde jag fler fynd, säger Johan Hammar.
Stadsbyggnadsförvaltningen lät då ett företag göra en inventering i den aktuella delen av Rydebäck. Den visade att det där finns ett mindre, troligen isolerat, bestånd av större vattensalamander.
Förmodligen fungerar dammen och kärret intill som lekvatten. Övervintring sker troligtvis bland annat på grönområdet med buskar och träd där skolan skulle byggas och vid villorna på Alnögatan.
I sommar har sedan ännu en konsultutredning gjorts vars slutsats är att utbyggnaden ändå kan tillåtas. Men då krävs att kompensationsåtgärder genomförs, till exempel att fler lekvatten anläggs och planteringar görs. Det talas bland annat om minst fem småvatten och tre buskrika lövträdsområden. Som en följd skulle salamanderbeståndet få avsevärt bättre möjligheter att överleva.
Under alla förhållanden måste också länsstyrelsen ge dispens för att skolplanerna ska kunna genomföras på den här platsen. Länsstyrelsen har för övrigt ännu inte beslutat om överklagandena men var åtminstone före salamanderfyndet med på placeringen på parkmarken.
Det är inte klart vad som händer nu. Saken har hittills inte diskuterats på politisk nivå och först i början av oktober ska ett möte hållas med tjänstemän från bland annat stadsbyggnadsförvaltningen. Då ska man ta ställning till hur man ska gå vidare.
Johan Hammar har däremot redan sin uppfattning klar om vad som bör göras.
– I Rydebäck finns ett rikt djurliv och det är jättehäftigt att också större vattensalamander är en av arterna. Jag har nu sett ett stort antal och detta kan vara en av de största populationerna i Nordvästskåne. Därför tycker jag att hela grönstråket ska bevaras men att de beskrivna åtgärderna för att gynna salamandern ändå ska genomföras, säger han.
Montessoriskolans rektor och ägare Bo Hansson får genom HD reda på vad som inträffat. Han förklarar att han utgår från att kommunen hjälper till att hitta en annan plats om det skulle bli problem på den här. I juni sa stadsbyggnadsnämnden ja till att förlänga bygglovet för skolan vid Rydebäcks gård till och med den 30 juni 2015.
Gå till toppen