Helsingborg

Stulen staty saknas alltjämt

Det hjälpte inte att en privatperson utlyste en belöning på 25 000 kronor till den som kan ge upplysningar om var statyn är. Bronsstatyn "Moder och barn" är, och tycks förbli, försvunnen.

Kvar i Furutorpsparken står en stensockel.
– Det är sorgligt det här, säger Anders Davidsson, stadsbyggnadsförvaltningens områdesansvarige.
Statystölden utfördes natten till den 27 juni. Den tunga statyn föreställde en vuxen kvinna och hennes barn. Den skapades av Britta Nehrman 1957. En privatperson berördes så illa av händelsen att han utlovade 25 000 kronor till den/de som kunde ge sådana upplysningar att statyn återbördades till sin plats.
– Den är troligtvis såld som skrot. Den innehåller så mycket metall och metall är hårdvaluta i dag.
Vad som ska hända nu i Furutorpsparken, om en annan staty ska sättas upp eller inte, vet inte Anders Davidsson. Han ska prata med sin chef, som får ta upp frågan med politikerna.
– Vi är inte vana vid att hantera statystölder - och tur är väl det. Någon kopia på Moder och barn finns inte. Det gör det i regel inte med konstverk. De är bara tillverkade i ett exemplar, säger Anders Davidsson.
Gå till toppen