Helsingborg

Öppna nät testas på åtta skolor

Snart kan elever i åtta kommunala skolor samt alla kommunala gymnasier surfa helt fritt på öppna trådlösa nätverk.

Bild: Mats Roslund HD/NST Mats Roslund
Kommunen kommer under höstterminen att testa så kallade "öppna nät" på åtta skolor. Det handlar om att eleven och personal kommer att få tillgång till lärosätets datanätverk utan krångliga koder eller lösenord. Under våren fick de kommunala skolornas rektorer avisera sitt intresse för försöket. Laröd, Holstagård, Ringstorp, Wieselgren, Elineberg, Påarp, Högasten och Mörarps skolor hörde av sig och deltar nu i försöket.
– Dessutom tillkommer alla kommunala gymnasieskolor. Avsikten är att eleverna ska kunna ha hjälp av det öppna och trådlösa nätverket i sin undervisning. Fler och fler skolor använder exempelvis appar som ett hjälpmedel under lektionerna och med ett öppet nätverk så blir detta mycket mer tillgängligt, säger kommunala Skolstadens it-samordnare Pär Kristoffersson.
Information som kan nå eleven blixtsnabbt är också exempelvis inställda lektioner, flytt av klassrum och så vidare. Det spelar ingen roll heller vilken utrustning som eleven använder. Det kan vara både smartphones och läsplattor.
– Det är en plattform som fungerar för alla kända tekniker på marknaden som apple, microsoft och linux, säger Pär Kristoffersson.
Målgruppen är eleverna på högstadiet och på gymnasiet men givetvis kan ungdomar och barn i de lägre klasserna också gå in på sin skolas nätverk.
– Men det är upp till varje skola att se till att det inte förekommer missbruk, nätmobbning eller att det sker olaglig fildelning. Det finns ju en möjlighet för oss att spåra men det är ju i grunden en polisiär fråga om det skulle begås några brott på de här nätverken, säger Pär Kristoffersson.
Frågan är dock om kommunen ska utgå från att alla elever har en smartphone eller en läsplatta. För en del elever kanske ekonomin har sina begränsningar.
– Nej, det är en viktig fråga. Men återigen är det upp till den enskilda skolan att hjälpa de eleverna. Givetvis går det bra att också använda skolans datorer i det öppna nätverket.
Helsingborgs stads IT-avdelning ligger bakom satsningen och den befintliga elektroniska utrustningen som finns ute på skolorna räcker. Några nyinvesteringar har alltså inte gjorts. Det gäller även om alla kommunala skolor skulle kopplas in i framtiden.
– En utvärdering av försöket får göras nästa år. Skulle det visa sig att nätverken brakar ihop av för stor belastning får vi väl tänka om. Men den stora utmaningen nu är väl att få fler lärare att bli aktiva med de nya medierna, säger Pär Kristoffersson.
De privata skolorna omfattas inte av denna satsning på öppna nätverk.
KOMMENTAR:
Öppna nät handlar om mer än bara teknik
Gå till toppen