Klippan

Kräver svar om täkt

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne kräver att bolaget Skåne Grus senast den 12 oktober kommer in med ett bemötande av remissvaren kring en planerad täkt i Forestad. Om bolaget inte kommer in med något svar ska ärendet att avgöras ändå.
Bolaget har begärt anstånd och fått svarsdatumet framflyttat fem gånger sedan den 25 maj 2011, då svaret skulle ha kommit in första gången.
Den ursprungliga ansökan lämnade Skåne Grus in i december 2009. Både Söderåsens miljöförbund och kommunstyrelsen i Klippan har sagt nej till den planerade täkten i sina remissvar. Miljöförbundet pekade bland annat på att skånska grusproducenter redan har tillstånd att ta ut mycket mer naturgrus än vad som kommer att tas ut under överskådlig tid.
Gå till toppen