Kultur

Dystopisk fantasi

Ett Nordkorea på en vindpinad ljusfattig tundra, där människor livnär sig uteslutande på svamp, och där föremål återgår till sitt amorfa ursprungstillstånd om de inte benämns. Det är sannerligen inget fel på Karin Tidbecks dystopiska fantasi, i romanen Amatka. Mänskligheten tycks indelad i fem totalitära kolonier, grundade av mytiska pionjärer, varav en gått förlorad på ett oklart sätt.
Om berättelsen utspelar sig på en främmande planet eller på jorden efter någon typ av nukleär katastrof är oklart. Regimen är sträng och asketisk, barn lämnas till kollektiv uppfostran, alltför känslosamma relationer anses opassande, och nöjen får man i rekreationshuset en gång per vecka. Sanningen förtigs på ett orwellskt sätt, böcker rensas ut ur biblioteken, och dissidenter försvinner eller hjärntvättas.
Det mest fascinerande är kanske just den lingvistiska relativismen: att inget riktigt finns om det inte oupphörligt namnges. Om man inte skriver ”väska” på en väska förvandlas den till en klibbig, förmodat toxisk massa.
Till Amatka kommer Vanja för att undersöka hygienvanorna: hennes egen hemkoloni har just börjat ett ekonomiskt experiment med fri företagsamhet, och hennes arbetsgivare vill veta om det finns avsättningsmarknader för nya produkter. Men Vanja blir en rebell i hemlighet, när hon upptäcker att det finns arkeologiska lämningar efter en annan, annorlunda civilisation under Amatka. En kärleksrelation med hyresrumsvärdinnan bidrar förstås till att vistelsen blir längre än hon tänkt sig.
Någon lösning på gåtorna lämnar inte författaren. Allt upplöses i ett hallucinatoriskt dis, ett mera utopiskt än dystopiskt slut. Poängen tycks vara just denna: att människan skapar sin materiella värld av språk och tankar, och att hon därför kan få världen att se ut lite hur som helst.

Amatka

Karin Tidbeck
Mix förlag
Gå till toppen