Nyheter

Möte, lunch, sexköp...

Sexköparnas vardag studeras på nätet av forskare.

Sexköpare finns överallt, i alla länder. Men kunskaperna om hur de planerar sina köp och varför de köper sex är begränsande. Forskare följer därför sexköparnas diskussioner på forum på nätet. En bild som målas upp är att deras besök hos sexsäljare planeras mer noggrant än väntat.
Det är måndag och många börjar veckan med att planera de följande dagarnas händelser. Scheman ritas upp. Kalendrar fylls med möten, deadlines och kanske resor. Och för en del, bokas möten med sexsäljare in.
– Aktiviteten på forumen är betydlig högre på måndagseftermiddagar än andra dagar. Många planerar in de här mötena när de sitter på jobbet, säger Harriet Langanke, forskare och journalist som under tio år följt tyska sexköpare på nätet.
Men liknande forum och diskussioner finns även i Sverige. Harriet Langanke menar att det finns många likheter mellan forum över hela världen. I Tyskland är sexköp inte olagligt och det kan därför vara något enklare att komma i kontakt med personer som kan berätta om sina erfarenheter där, menar hon.
Harriet Langanke är grundare av tyska stiftelsen GSSG, som har målet att främja sexuell hälsa, och hon är också är doktorand vid Malmö högskola. Hon hoppas att utökad forskning om sexköpare på sikt ska leda till bättre kunskaper om varför vissa personer köper sex, men också till minskad spridning av sexuellt överförbara sjukdomar.
Via forumen har Harriet Langanke etablerat kontakt med ett flertal män. Enligt henne är det ytterst ovanligt att kvinnor som köper sex deltar i diskussionerna. Det är vanligare att de vänder sig till exklusivare sammanhang eller köper sex på särskilda turistorter. Däremot finns ett antal kvinnliga sexsäljare också inloggade på forumen, ofta för att tipsa forumets deltagare.
På de sju forum som Harriet Langanke följt finns runt 200 000 registrerade användare. Vem som helst kan läsa diskussionerna, så antalet besökare är troligtvis betydligt fler. Men exakt hur många som verkligen köper sex är svårt att veta. På internet går det att vara anonym och det är svårt att säkerställa sanningshalten i det som skrivs.
Men genom de kontakter som Harriet Langanke har etablerat ser hon en del mönster.
– Användarna är ”vanliga” män, ofta utbildade och de har ofta jobb.
Harriet Langanke tycker det är synd att det inte finns mer forskning om vilka det är som köper sex. Hon tycker det är viktigt att få en tydligare bild kring hur de resonerar och går tillväga. Hon menar att frågan ofta är och har varit politiskt känslig. Den är förenad med många starka åsikter om rätt och fel.
– Frågan är ofta politiskt demoniserad. Men det är samtidigt viktigt att vi lär oss mer om hur det ser ut innan vi drar alltför starka slutsatser, säger Harriet Langanke.
Hon menar att förståelsen för sexsäljarnas situation är betydligt högre och har uppmärksammats mer. Inte minst genom feministiska organisationer och nätverk som arbetat aktivt för att synliggöra och förändra sexarbetarnas situation.
När det gäller vilka sexköparna är så är kunskaperna betydligt sämre.
Men genom nätet börjar så sakteliga en bild av dem att växa fram. Deras gemenskap och värld har blivit mindre sluten.
Den klassiska sexköparen beskrivs ofta som ”full och misslyckad”. Som en person som inte har möjlighet att träffa en partner. Men det är troligtvis missvisande, menar Harriet Langanke.
Hon är intresserad av att veta mer om sexköparnas självbild, hur de upplever sig själva. På forumet finns det många som uttrycker att de har mycket att ge sexuellt, medan andra upplever sig som oattraktiva.
Sexköparna är inte bara ute efter själva sexakten.
– För många handlar det också om att få vara nära någon. Att ha någon att prata med.
Det är också många som upplever sig att vara i underläge som köpare.
– Det är vanligt att de upplever att kvinnorna bestämmer och har makten, ofta eftersom männen inte känner att de har lika mycket sexuell erfarenhet, säger Harriet Langanke.
Även om det också förekommer förmedling av sexuella tjänster över forumen är det sällan huvudskälet till besöken. Istället utbyts erfarenheter, tips och så diskuteras det mycket om olika former av fysiska besvär som besökarna misstänker har att göra med sina sexuella kontakter.
– Det är väldigt skilda ämnen som diskuteras. Användarna på forum är personer som delar samma ”hobby”, men de pratar också om allt annat som män pratar om, säger Harriet Langanke.
Forumen har sällan några erotiska inslag. Och Harriet Langanke menar att samma sak gäller för planeringen av sexköp, vilket förvånade henne. Sexköpen verkar planeras strukturerat och ingå i ett vardagligt mönster. Harriet Langanke trodde snarare att det gjordes inför helgen, mer spontant och på sidor som också har mer erotiskt material. Istället är det vanligt att sexköparna planerar sina aktiviteter redan på jobbet på eftermiddagarna. Något som bekräftas av Harriet Langankes samtal med sexsäljare. För deras del innebär ofta måndagarna att de sitter i telefon och bokar in.
Gabriella Scaramuzzino är doktorand vid Linnéuniversitetet och har tidigare arbetat vid ett råd- och stödteam för bland annat sexköpare som vill få hjälp att sluta. I sin doktorsavhandling följer hon svenska forum för sexköpare och det finns likheter med Harriet Langankes forskning. Gabriella Scaramuzzino håller fortfarande på att analysera sitt insamlande material och hoppas bli färdig med avhandlingen inom ett och ett halvt år.
– Den här sortens sajter finns i alla länder. Och det är ganska intressant att oavsett vilket sätt man har för att reglera prostitutionen så är diskussionerna på dessa forum väldigt lika mellan länderna, säger Gabriella Scaramuzzino.
Hon har valt att inte göra några intervjuer med sexköparna utan istället enbart följa deras interaktion sinsemellan och med sexsäljare samt andra aktörer på platsen.
– Precis som när det gäller andra marknader vill personer först höra sig för. På så sätt hoppas de göra bättre köp. Så det finns mycket recensioner men också en del sexsäljare på de här sajterna som marknadsför sina tjänster, stödjer varandra och umgås.
Gabriella Scaramuzzino håller med om att det fram tills på senare tid ofta varit de som säljer sex som varit i fokus för forskning kring prostitution. Även om hon tycker att det kommer allt mer forskning på områden.
– Men tidigare har det setts som svårt att få kontakt med sexköpare, så är det inte längre i och med internet.
Hon tycker också det finns en risk att det dras för snabba slutsatser om vem den typiske sexköparen är. På de forum som hon har följt har hon uppmärksammat en stor bredd och det förs mycket diskussioner och det finns många konflikter. Sexköparna har ofta olika uppfattningar om vad som är etiskt och oetiskt beteende som sexköpare och sexsäljare.
– Ibland kan bilden i politik, media och även forskning te sig lite förenklad, speciellt när en fråga är känslig. Det är viktigt att ha i åtanke att verkligheten ofta är mer komplex.
Gå till toppen