Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Så var sista rättegångsdagen

Marias bror har redan förklarats skyldig för mordet på sin syster. 29 januari meddelas domen. I dag var den sista rättegångsdagen i Lunds tingsrätt. Patrik Pettersson rapporterade direkt.

Bild: Stefan Ed HD/NST
Över årsskiftet har 17-åringen suttit i häkte. Tingsrätten i Lund har redan avgjort att han är skyldig till mordet på sin syster. I dag, när den sjätte och sista rättegångsdagen äger rum med start klockan 9, återstår för rätten att gå igenom den rättspsykiatriska undersökningen och annan personalia. Och att eventuellt avkunna påföljd.
Rätten börjar med att gå igenom den rättspsykiatriska undersökningen. Den slår som redan bekant fast att 17-åringen inte led av en psykisk sjukdom vid mordtillfället och att han därför kan dömas till fängelse.
---
Dörrarna stängs
17-åringens försvarsadvokat, Urban Jansson, anser att den vidare genomgången av utredningen ska hållas bakom stängda dörrar och åhörare inklusive media får lämna salen när klockan är 9.10.
Det är en begränsad skara åhörare på plats under den sista rättegångsdagen. Mamman och hennes målsägandebiträde är inte på plats. Inte heller Marias halvsyster. Halvsysterns målsägandebiträde, Elisabeth Massi Fritz, som är den som fick rätten att slå fast att mordet begåtts av hedersorsaker, medverkar via telefon på grund av sjukdom.
Innanför den tunga trädörren till sal 2 redogörs nu för 17-åringens tankeverksamhet. Rätten får veta att han är fullt frisk och kan hållas ansvarig för sina handlingar. Utanför, i korridoren, vilar en allvarsam tystnad över personal och besökare. Sammanbitna ansikten. Några är här i andra mål, för att hållas ansvariga för vad de gjort, eller för att få upprättelse. Här i tingsrätten passerar några av de tyngsta besluten i människors liv. Det avspeglas inte i människors ansikten. Det enda som hörs här är surret från varuautomaten som säljer kexchoklad och Haribonappar. Och någon som får tömma sina fickor på nycklar i säkerhetskontrollen vid entrén.
--
Dörrarna öppnas igen
Klockan 9.40 öppnas dörrarna åter för allmänheten.
Åklagaren får möjlighet att tillägga något men avstår.
Elisabeth Massi Frtiz väljer att säga några ord över telefon.
- Vi på målsägandesidan tycker att annan påföljd än fängelse är uteslutet i det här målet. Och det är med anledning av att brottet har ett sådant straffvärde att det föreligger synnerliga skäl att döma den tilltalade till fängelse. Och detta trots den tilltalades ålder då han begick gärningen, att han var väldigt ung.
- Jag vill också hänvisa till vad HD uttalat, där man säger att domstolarna inte vid straffets bestämmande ska utgå från en schematisk regel om en på levnadsålder grundad procentuell straffnedsättning i förhållande till straffvärdet.
- Rätten ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det här enskilda fallet. Man säger då att fängelse på livstid bör förbehållas de allvarligaste fallen. Enligt min uppfattning motsvarar straffvärdet på det här mordet ett livstids fängelsestraff.
-Men nu är det ju så att den tilltalade var ung när han begick det här brottet. Men det finns också ett annat ganska nytt fall från Södertörns tingsrätt. Det är ett mål där dom avkunnades i januari 2013 och där jag också varit involverad. Det är ett mord som liknar det här som avhandlas i Lunds tingsrätt. Där var gärningsmannen 21 år fyllda när han begick mordet på sin unga hustru. Det här har kallats mordet i Hallunda. Då skar gärningsmannen av halsen på sin hustru i sin mammas hem. Där har man diskuterat ganska ingående påföljdsfrågan och kommit fram till att trots den unga åldern på gärningsmannen, fyllda 21 år, anser man att det är ett livstidsstraff som ska gälla, plus utvisning. Jämför man de båda målen kan man konstatera att offret, Maria, hade betydligt mer omfattande skador än offret i Södertörns tingsrätts dom. Jag tycker att det är viktigt att hänvisa till det eftersom de är så lika.
- Där fanns också ett hedersmotiv och det ansåg man som en försvårande omständighet.
- Jag har svårt att föreställa mig ett svårare mord. Det har varit en brutal avrättning på Maria. Hon har också varit fysiskt svagare och blivit brutalt avrättad på det här sättet i sitt eget hem, en plats där hon ska känna sig trygg och säker. Och tittar vi på hennes skadebild, liksom motvärnsskadorna, så tyder handlandet från den tilltalades sida på en tortyrliknande och omfatande misshandel före mordet. Maria måste ha känt en oerhört stark smärta och ångest innan hon till slut avled.
- Jag anser precis som åklagaren att det finns inga förmildrande omständigheter i det här målet.
- Räknar man med straffrabatten man ska ha med hänsyn till den tilltalades unga ålder hamnar man på åtta års fängelse.
Försvarsadvokaten berättar
Urban Jansson, 17-åringens försvarsadvokat, får möjlighet att säga något. Han säger att det inte är aktuellt att plädera något kring det faktum att rätten funnit honom skyldig.
- När det gäller den här domen i Södertörns tingsrätt kan vi konstatera att det finns avgörande skillnader jämfört med detta, men det är något som rätten själv kan läsa in. Där är gärningsmannen dömd för mord, olaga hot och grov misshandel. Det var en helt annan utdragen process.
- Straffskalan för mord är 10-18 år eller livstid. Anledningen till att man börjar straffskalan på 10 år är ett allvarligt brott. Alla mord är allvarliga. När man ska ta ställning till straffvärde finns det då ett antal olika rekvisit man kan ta hänsyn till, som om det funnits en särskild planering till exempel. I vårt fall finns det inget som tyder på en särskild planering. Det finns ingen bevisning om detta. Snarare tvärtom finns det uppgifter som ensidigt pekar på att det här är en plötslig händelse och som är hastigt övergående.
- Har offret lidit? Ja, det kan man säga, men man kan också konstatera att det här har varit ett hastigt förlopp där Maria har blivit tämligen omgående medvetslös, där kan vi luta oss mot rättsläkarna. Vi hade ganska ingående diskussioner om Maria kunde yttra sig, där kan man konstatera att oavsett hur man bedömer detta är det ett snabbt förlopp. Därmed inte sagt att det inte är ett mord, ett mord är ett mord så att säga.
- Man ska också ta hänsyn till återfall i brott, det finns inget av det här.
- I den rättspsykiatriska undersökningen kan man konstatera att om han nu varit nästan 17 år när det gäller straffberäkningen, så kan man säga att han inte var nästan 17 år när man tittar på resultatet av den rättspsykiatriska utredningen. Där påvisas brister i hans utveckling i vissa delar, bland annat anknytningsmekanismer. Det har att göra med hans bakgrund som vi har gått igenom.
- Det här är någonting som man också ska ta med i beräkningen som en förmildrande omständighet. Man kan definitivt inte anse att han ska betraktas som en 17-åring när det gäller den så kallade rabatten. Han är snarare knappt 16.
- Även om domstolen då har kommit fram till att det är ett mord, är det oerhört nära en dråpsituation menar försvaret. Vi har inte fått någon förklaring till hur det här kunde vända från att ena sekunden ha varit ett normalt samkväm mellan honom och hans syster, till då plötsligt den här dödliga utgången. Det tyder ju på en dråpsituation, där någon av någon anledning har haft svårt att besinna sig. Det är också något som ska vägas in när vi tittar på straffvärde.
- Sammantaget menar försvaret att straffvärdet i vart fall inte är högre än de 10 år som ligger som minimun. Det finns inga omständigheter som är förhöjande. Och 10 år är ett långt straff, för att det är ett allvarligt brott.
- Hedersmotivet har domstolen slagit fast. Då är frågan om det ska vara en försvårande omständighet. Försvaret menar tvärtom. Det finns ingen 17-åring som planerar ett sånt här brott. Försvaret menar att det finns två offer i detta. Givetvis Maria som så tragiskt gått bort, men här är också XX (17-åringen) ett offer. Jag tror inte att han själv skulle kommit på tanken att han känt sig så kränkt som lillebror att han bestämt sig för att ta livet av sin syster. Utan det här är i så fall något som måste ha kommit någon annanstans ifrån.
- Man kan fundera på vad som hade hänt XX (17-åringen) om han inte begått den här gärningen. Vi vet att han är påverkad, han är i en utsatt situation. Det får vi ju aldrig reda på, men försvaret gör gällande att han också är ett offer och det borde mildra straffet.
- Slutsatsen av detta är att man ska göra en avvägning mot straffvärde 10 år. Då är frågan om man ska komma fram till fängelse eller sluten ungdomsvård. Det är de alternativ som försvaret ser. Tar man en ålder på 16 år i beräkning och ett högt straffvärde som 10 år är, ska man enligt Högsta domstolen lägga sig i den övre delen av avräkning, det vill säga 75 procent kanske. Då har vi ett straffvärde på sex år. Det vill säga vi klarar galant gränsen för att döma ut till sluten ungdomsvård.
- Försvaret gör gällande att straffvärdet är 30 månader. Det blir 20 månader kvar efter rabatten. Det ska då bli sluten ungdomsvård.
- Vi gör också gällande att han ska försättas på fri fot från häkte, med anledning att det finns en plats ledig i dag på Råby i Lund. Man kan inte fortsätta att hålla restriktionerna vid liv hur länge som helst, bara för att det finns någon som han kan ha kontakt med, det är inte rimligt. Vi talar snart om fulla restriktioner i nio månader. Det är fortfarande så att han bara är 17 år i dagsläget.
Åklagaren svarar
Åklagaren tillägger:
- Restriktionerna har inte varit så länge. Just nu tillåts inte gemensam vistelse, inte ta emot obevakade besök och han tillåts inga telefonsamtal.
Domaren avslutar
Domare Ralf Larsson ber om kostnadsräkningar från advokaterna och säger:
- Då är den här huvudförhandlingen slut.
- Det kommer att meddelas dom den 29 januari, från klockan 11 är den tillgängliga.
- Tingsrätten ska i dag ta ställning till häktningsfrågan.
--
17-åring kvar i häkte
Efter att domstolen överlagt i häktesfrågan öppnas dörrarna åter för allmänheten klockan 10.25 för ett kort meddelande
Domaren meddelar att det fortfarande finns skäl att hålla 17-åringen häktad, med restriktioner.
17-åringen reser sig upp. För första gången under hela rättegången ber han om ordet.
- Ursäkta, jag vill bara säga en sak. Hade jag velat förstöra utredningen hade jag gjort det från början när jag låg på sjukhus.
Kriminalvårdens vakter låser handbojorna kring 17-åringens händer. Han förs ut och ner i tingsrättens källare. Sedan körs han till häktescellen igen.
Han är dömd för mordet på sin syster. Nu dröjer det ytterligare 11 dagar innan han får veta vad samhället ska göra med honom.
Gå till toppen