Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Biogas antände olja vid vinterns bussbrand

Släcksystemet släckte inte när två bussar brann i Helsingborg för exakt ett år sedan. Statens Haverikommission vill ha regelverk för bussars släcksystem och bättre utbildning bland räddningspersonal och chaufförer.

För exakt ett år sedan, den 14 februari 2012, inträffade en stor bussbrand på Ättekullsgatan. Två bussar blev utbrända. Lyckligtvis var det få passagerare med i fordonen och ingen person skadades fysiskt. Bussarna drevs med biogas och på ett tidigt stadium misstänktes drivmedlet vara en komponent i olyckan. Tidigare har räddningstjänsten gjort en utredning kring händelsen där man konstaterade att brandkårens insats fungerade bra. På torsdagen blev Statens Haverikommissions (SHK) utredning klar.
– Vi har inga skäl att rikta kritik mot bussbolaget Arriva eller räddningstjänsten heller. Det är för övrigt inte vår uppgift utan vår målsättning är enbart hur man kan göra verksamheten säkrare i framtiden, säger utredningskommissionens ordförande Jonas Bäckstrand.
SHK konstaterar i sin slutrapport att det var biogas som antände den olja som sedan läckte ut i motorrummet vid kollisionen. Detta efter att en armatur i motorrummet gick sönder och skapade en gnistbildning vid själva kollisionen. Myndigheten slår också fast att branden startade i den buss som stod still och att släcksystemet inte släckte branden.
– Men det släcksystem som fanns installerat på den buss som började brinna hade fördröjt brandförloppet men inte släckt en brand av den storlek som uppkom i Helsingborg, säger Jonas Bäckstrand.
Sedan tidigare har polisen konstaterat att inget brott låg bakom olyckan. Det finns alltså ingen lagstiftning som reglerar krav på och tillsyn av släcksystem i bussar.
– Man kan ju tycka att det är märkligt förstås. Försäkringsbolag kan ha det som krav men många av de stora bussbolagen har inte brandförsäkring eftersom man kan återförsäkra på annat sätt, säger Jonas Bäckstrand.
Haverikommissionen kommer dock fram till en rad rekommendationer efter händelsen i Helsingborg. Dessa rekommendationer riktas till Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt till Transportstyrelsen.
– Vi vill att det utvecklas rutiner inom räddningstjänsten generellt att personalen utbildas så att det blir effektiva insatser vid bränder i bussar i allmänhet och i bussar med biogas i synnerhet, säger Jonas Bäckstrand.
Transportstyrelsen uppmanas att skaffa fram ett regelverk med bestämmelser om och dessutom ett krav på fasta släcksystem för motorrum i bussar. Vidare vill Haverikommissionen att det förs in bestämmelser om kontroll av släcksystemets funktion i samband med den ordinarie besiktningen. Dessutom ska yrkesförarutbildningen utökas och anpassas med övningar inom brandsäkerhet och utrymning.
– Det går alltså inte att förhindra bränder i bussar. Men det blir en falsk trygghet att det finns ett släcksystem som sedan kanske inte fungerar eftersom det aldrig kontrollerats. Även om det fungerar så kanske det inte släcker branden utan bara fördröjer den, avslutar Jonas Bäckstrand.
MSB och Transportstyrelsen ska senast i maj redogöra vilka åtgärder man vidtagit med anledning av Haverikommissionens rapport.
Gå till toppen