Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Opinion

Bilen är viktig för utvecklingen

Vi ska inte gå baklänges in i framtiden, skriver Carl-Johan Carlborg (M).

Jag har den största respekt för kommunalrådet Maria Winberg Nordströms engagemang för miljön i syfte att värna barns och vuxnas hälsa. Jag noterar också gärna att hon tycker att en kongressanläggning i centrum är viktig för Helsingborgs framtid och att hon faktiskt, i grunden, tycks inse bilens värde för individens frihet som komplement till kollektivtrafik även i stadsmiljö, till exempel genom att reagera mot trafiklösningen på Stenbocksgatan.
Men samtidigt andas Maria Winberg Nordströms artikel (Debatt 13 februari) en miljöfixerad, närmast fientlig, inställning till bilar och biltrafik, något som tycks styra hennes politiska agenda. Bilen, detta för de flesta människor praktiska och nyttiga transportmedel, och biltrafik, förefaller i hennes värld, åtminstone kopplat till tätorter, vara av ondo och ska motarbetas och begränsas.
Jag menar att var och en måste förstå och acceptera att befolkningsförtätning alltid för med sig en belastning av miljön i flera avseenden. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Det fritar självklart ingen från att vidtaga varje rimlig åtgärd, individuellt eller kollektivt, i miljöförbättrande syfte.
Men det är olyckligt om man försöker inbilla människor att man kan främja en modern tätorts tillväxt och utveckling utan miljöpåverkan. Visionen om den pulserande staden med ett livaktigt butiks-, kultur- och nöjesliv, som verkligen drar till sig människor, är inte realistisk utan att även tillgängligheten, inte minst för bilar till, från och i staden gynnas. Då är inte ett kollektivkörfält på bekostnad av bilkörfält en särskilt eftersträvansvärd lösning.
Däremot ska naturligtvis all onödig genomfartstrafik begränsas. Detta kommer också att ske med de förändringar vi ser framöver. Snart är Österleden färdig och lite senare också en utbyggd 111-väg, som tillsammans kommer att ta hand om genomfartstrafik. Tillsammans med andra planerade åtgärder och den utveckling vi i dag ser på fordonsmarknaden mot en el- och hybriddriven bilpark med helt andra utsläppsnivåer än hittills, skapas förutsättningar för en klart bättre framtida innerstadsmiljö. Vi ska inte gå baklänges in i framtiden med dagens situation, utan med framtidens förutsättningar som utgångspunkt.
Jag måste därför upprepa: det är inte en försämring utan förbättring av tillgängligheten, där bilen fortsatt kommer att spela en viktig roll, som behövs, för att Helsingborg ska utvecklas i den riktning som anges i stadens vision. I den visionen är, åtminstone för mig, Drottninggatan/Järnvägsgatan som paradgata central.
Carl-Johan Carlborg (M)
kommunfullmäktigeledamot i Helsingborg
Gå till toppen