Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Salamander stoppar skolplan i Rydebäck

Länsstyrelsen har stoppat planerna på nybygget för Rydebäcks montessoriskola. Orsaken är att den fridlysta jättesalamandern kan finnas där. Nu hamnar frågan hos mark- och miljödomstolen.

Upptäckten av den fridlysta större vattensalamandern sätter käppar i hjulen för det nybygge som Montessoriskolan i Rydebäck planerar på parkmark mellan Ytterövägen och Alnögatan. Som det ser ut nu får skolan inte byggas.
Länsstyrelsen upphävde i januari den detaljplan som har godkänts av kommunfullmäktige.
Som HD tidigare har skrivit är bygget av skolan omstritt och ägarna till flera av grannfastigheterna överklagade beslutet som togs av kommunfullmäktige för ett år sedan. I samband med det kom det fram att en av grannarna gjort flera fynd av större vattensalamander i närheten av planområdet.
Stadsbyggnadsförvaltningen lät då ett företag göra en inventering. Den visade att det finns ett mindre, troligen isolerat bestånd, av salamandern ungefär 150 meter från planområdet. Och att övervintring troligen sker på grönområdet där skolan är tänkt att byggas.
I somras gjordes ännu en konsultutredning med slutsatsen att utbyggnaden ändå kan tillåtas om man utför olika kompensationsåtgärder, med småvatten och buskrika lövträdsområden i närheten.
Men det hjälpte inte för länsstyrelsen som nu har upphävt planen och därmed stoppat byggplanerna. Det gjordes ingen miljökonsekvensbeskrivning innan detaljplanen godkändes och därmed finns det för lite kunskap om den större vattensalamandern övervintrar i planområdet eller inte anser man. Då går det inte heller att bedöma om det är olämpligt att bygga på platsen.
På stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg ställer de sig oförstående till beslutet, och har överklagat det hos mark- och miljödomstolen.
– Vi har gjort utredningar som visat att det aldrig har påträffats någon större vattensalamander på planområdet, och det är bara en av flera tänkbara platser för övervintring. Den omvända bevisbördan blir lite konstig och det är mycket av principiella skäl som vi överklagar, säger kommunens planchef Björn Bensdorp-Redestam.
Det här innebär att det drar ut på tiden för Rydebäcks montessoriskola, som nu lever på ett förlängt bygglov i lokalerna på Rydebäcks gård till och med den 30 juni 2015.
Gå till toppen