Landskrona

Kungens ord till invånarna

Här är Carl Gustaf Bernadottes ord till invånarna i Landskrona från scenen i Teaterparken.

"Fru landshövding, kommunfullmäktiges ordförande, kära Landskronabor.
Med, ja, med glädje, deltar jag i firandet av Landskronas 600-årsjubileum. Helt fantastiskt.
Det är väldigt trevligt att få se er vackra stad i, ska vi kalla det, i snöskrud och blåst och så vidare. Och dessutom få möjlighet att besöka de historiska och även de moderna delarna av staden. Landskrona har varit och är alltjämt en strategiskt viktig punkt i Sverige.
Förr var staden ett viktigt centrum för affärer och köpmän och det är också värt att uppmärksamma citadellets och Landskrona stads insatser för de flyktingar i slutet av andra världskriget. Tusentals personer fick en fristad här, med vård och hjälp, när de flydde undan kriget. Hjälpverksamheten just på citadellet bidrog till att möjliggöra att många, många människor kunde börja ett nytt liv i ett nytt land.
I dag är Landskrona viktigt också av andra skäl. Hit söker sig människor som på olika sätt berikar vårt land. Därför är det arbete som Landskrona stad gör för nyanlända elever i skolan så kolossalt värdefullt och nyttigt. Skolan ger en viktig grund för barn och unga.
Täta uppföljningar av, ska vi säga, extra insatser för de elever som behöver det, har givit goda skolresultat. Det är en stor prestation av såväl lärare som elever, att just höja betygsnivån för elever som går ut grundskolan. Och vad jag förstår fortsätter den här positiva kurvan uppåt. Och för dessa insatser och prestationer vill jag faktiskt personligen uttrycka en stor beundran.
Att just lära sig språk och andra kunskaper i skolan är ju faktiskt ovärderliga tillgångar till resten i livet. Och det ska bli just intressant och med stort intresse att senare i dag besöka Dammhagskolan och ta del av det här fantastiska arbetet som görs där.
Det finns också andra områden som visar Landskronas styrka, med direktanslutning med vatten, väg och järnväg, ligger staden faktiskt mitt i den växande Öresundsregionen. Området är ett centralt nav, där förhoppningsvis nya idéer och företag kan växa och vara framgångsrika. Och vidare är bevarandet av stadens vackra centrum och byggnader av bostäder och satsningen på nya näringar viktiga, det är liksom kittet för framtiden.
Och det är faktiskt så att det är ni, Landskronabor, som gemensamt bygger ert samhälle för de framtida generationerna som vi har här.
Så med dessa ord tackar jag för ett inspirerande besök, även om det kanske inte är slut just nu, lite mer ska jag få uppleva. Och jag vill passa på att önska er alla lycka till i framtiden. Tack."
Gå till toppen