Helsingborg

Blev markis för en dag

Markiserna hänger löst på Kullagatan. Björn Dahlström fick stå och hålla en markis i nästan en tre kvart. Helsingborgs stad ska nu göra en översyn av både markiser och fästen på Kulla gatan.

Det blåste ganska ordentligt under torsdagen och det märktes bland annat i markiserna längs skyltfönstren på Kullagatan. Björn Dahlström hade precis avslutat ett ärende i affären Bodyshop när han och expediterna märkte att en markis höll på att falla ned utanför.
– Vinden hade tagit tag i markisen så att den ramlat ihop helt. Fästet vid väggen hade helt släppt från tegelfasaden. Eftersom jag är relativt lång så tog jag och höll upp ena balken så att ingen skulle få den på sig i vindpustarna, säger han.
Där fick han stå ett tag. Nästan i trekvart under tiden som butikspersonalen ringde kommunen och fastighetsägaren Diligentia.
– Det blev lite mjölksyra i armarna får jag säga. Det kom fram en man som ville hjälpa till men han var för kort så jag fortsatte att hålla upp markisen. Det kändes som ett tyngre gympass eftersom det blåste friskt och jag samtidigt fick hålla emot och parera vinden, säger Björn Dahlström med ett skratt.
– Efter en kvart började jag undra om ingen kunde ringa brandkåren istället. Men jag fick beskedet att fastighetspersonal var på väg så jag stod kvar och höll markisen. Det måste nog ha sett lite kul ut förstås och det var ju tur att jag inte skulle någonstans.
Hjälpen kom till slut och hantverkare kunde undsätta Björn Dahlström som vid det här laget själv tyckte att han fått kilometerlånga armar. Insatsen fotodokumenterades av Björns fru Teresa. Något riktigt tack har Björn Dahlström inte fått.
– Nej, men jag gjorde ju bara vad vem som helst hade gjort. Jag har dessutom fått höra att jag blev "markis" för en dag. Lite småkul förstås, säger han.
Fastighetsägare för Magnus Stenbocksgallerian är Diligentia, som också äger Väla Centrum. Därför är det centrumchefen Niklas Blonér som beklagar det inträffade.
– Den här mannen är förstås vår hjälte och jag vill gärna komma i kontakt med honom. Det finns inget som tyder på att det varit ett konstruktionsfel på markiserna och att de skulle vara felaktigt monterade. Troligen var det en kraftig vind som orsakade detta, säger Niklas Blonér.
På tisdagen var det bara hål kvar i väggen där markisen suttit.
– Vi kommer givetvis att montera upp den igen och göra det på ett säkert sätt. Man ska absolut vara trygg i området och ingen ska få en markis i huvudet. Det är kommunen som upphandlat markisuppsättningen och vi har delat på kostnaderna, säger Niklas Blonér.
2011 satsade kommunen och fastighetsägarna i city 16 miljoner kronor på att fräscha upp gågatans ursprungliga del. Summan delades mellan parterna och här ingick uppsättning av väderskydd i form av markiser. På Helsingborgs stad är Klas Östholm projektledare för upphandlingen av markisuppsättningen och ytterst ansvarig. Ett 70-tal markiser har satts upp på Kullagatan.
– Vi kommer att göra en översyn av alla markiser och fästena inom kort. Ytterligare ett markisfäste har släppt på ett annat ställe på Kullagatan och den har vi nu monterat ner. Men jag har inte hört om några andra olyckstillbud och översynen görs inom ramen av garantitiden, säger han.
Helsingborg är känt för att vara blåsigt året runt. Frågan är då om markiser är det optimala valet för stadsmiljön.
– Ja, men det här handlar om inställningarna på markiserna där vi kanske måste finjustera känsligheten för vind ytterligare. Jag vet inte varför den här markisen som Björn Dahlström höll upp inte automatiskt gick tillbaka när det blåste så mycket som det gjorde i torsdags, säger Klas Östholm.
Gå till toppen