Nöje

Mellan konst och vetenskap

När Arnstedt öppnar för säsongen låter konstnärerna vetenskapen bli abstrakt.

För 14:e året i rad ställer Arnstedt i Östra Karup ut Malmö Konsthögskolas mastersstudenter.
– Jag tycker att det är spännande med det nya. De har gått fem år i skolan och läst väldigt mycket. Varje kull har sina teorier. Man kan följa tidens trend på något vis och man lär sig mycket av det, säger galleristen Britt Arnstedt.
På lördag öppnar galleriet för säsongen. Då är det vernissage för de fyra konstnärerna Danilo Stankovic, Jenny Åkerlund, Bror Sander Berg Störseth och Zardasht Faraj.
Britt Arnstedt menar att utställningen är tidsenlig, att den är en brytning mellan det vetenskapliga och det sinnliga.
– Det har varit flera år med mycket vetenskap, forskning och undersökande. Nu går det mer mot måleri och skulptur, säger hon.
Danilo Stankovic verk tar avstamp i tanken om att konstnären är en magiker. Att båda yrkesgrupperna jobbar på samma sätt. Att man med riter och besvärjelser skapar rätt miljö. Zardasht Faraj håller sig, likt Stankovic, till det abstrakta med drömskt måleri om tankar och känslor.
Bror Sander Berg Störseth och Jenny Åkerlund pendlar mellan vetenskap och konst. Åkerlund använder damm i sina metaforer.
– Intresset väcktes kring dammets parallella existens. Det finns runt omkring oss, men blir bara synligt i vissa ljusförhållanden. Det är ett vardagligt material som vi bortser från, men som spelar in i hur vi upplever omvärlden, säger hon.
Ena delen av hennes verk är en svart tavla täckt av damm som inte syns förrän man tittar riktigt noga.
– Förhoppningen är att det på något sätt ska sakta ner betraktaren, själva seendet. Och på så sätt synliggöra gränsen mellan osynligt och synligt. Att få besökaren att upptäcka något som kanske ligger lite i ögats vrå, säger Jenny Åkerlund.
Den andra delen består av datorutskrifter som har tecknats för hand. Att skriva ut en sådan sida tar några sekunder. Att teckna den tar ungefär två veckor. Inte heller detta förstår man så länge man inte tar sig tid att titta noga.
– Genom att teckna utskrifterna blir det en väldigt långsam och tidskrävande studie, säger Jenny Åkerlund.
Bror Sander Berg Störseth blandar måleri och skulptur. Han vill jobba med idén om placebo och anser att det funkar även om få erkänner det.
Ett av verken består av två glasdunkar med joniserat vatten, något som har vuxit fram som en ny trend. Det betyder att man sätter elektricitet i vattnet och tillsätter titan.
– I USA säljer man joniserat vatten för tio gånger priset jämfört med vanligt vatten. Hälsofreak säger att det har en hälsomässig fördel, men det finns inga bevis för det, säger han.
En maskin som tillverkar joniserat vatten kostar 13 000 kronor. Bror Sander Berg Störseth har tillverkat sin egen till en kostnad av ungefär 150 kronor.
Hans måleri går i samma tema. Att skapa något som inte har någon vetenskaplig grund, men som föder tankar.
– Det är estetiskt tillfredställande. Joniserat vatten är egentligen inte heller något konkret, det är humbug, säger Bror Sander Berg Störseth.

Vernissage

Vad: Vernissage på Galleri Arnstedt
När: Lördag 11 maj, klockan 13-16
Var: Postridarens Väg 18, Östra Karup
Konstnärer: Malmö Konsthögskolas ex-studenter Danilo Stankovic, Jenny Åkerlund, Bror Sander Berg Störseth och Zardasht Faraj
Gå till toppen