Kultur

Räkna med Isol

I dag tar illustratören Isol emot årets Almapriset. Marie Pettersson läser hennes nya bok "Numeralia" som i dag utkommer på svenska.

"Numeralia" är den första bok av årets Almapristagare, Isol, som översatts till svenska, men det lär alldeles säkert komma fler. Isol står för bilderna medan texten är skriven av poeten Jorge Luján som Isol samarbetat med i ett tiotal böcker. Och det märks att de kan varandras arbetssätt. Samspelet mellan bild och text är tätt och sammanblandat: Isols utvidgande bildvärld öppnar upp Lujáns mer återhållna diktrader.
”Numeralia” använder den klassiska sifferbokens form men gör dikt av saken – så har den ju också undertiteln ”En liten dikt om siffror”. Det poetiska uttrycket, varje enskild sidas egna idé, står i centrum snarare än själva räknandet, som mer blir till en spännande bisak. Som vid siffran 3 som är ”för pussarna du får när du ska sova”. Siffrans form liknas vid en pussande rävmun, men återspeglas också i månskärvans möte med en halvcirkelformad trädgren. När vi sedan räknar stjärnorna på den mörka himlen är de förstås – tre!
Siffran 4 är en stol som hänger upp och ner från taket vilket associeras vidare till fyra fladdermöss. Siffran 9 är en ballong som svävat bort från sin ägare och vars snöre bildar siffrans nedstapel. Några löv svischar nästan obemärkt förbi – och naturligtvis är de nio till antalet.
Min personliga favorit blir siffran 6 som är ”för de tre musketörerna framför en spegel”. Här problematiseras siffrornas statiskhet och frågor väcks kring vad av det vi ser som är verkligt och sant. Det är snyggt!
Isols bilder är nedtonade och lämnar mycket plats för läsaren att fylla på med egna tankar och berättelser. Den pastelliga färgskalan, de stora tomma ytorna och den lite nedsmutsade looken skapar en lugn och avslappnad miljö. Trots att boken handlar om något så prosaiskt som siffror läser man med fördel ”Numeralia” som en hyllning till poesin och det fria skapandet. Isol och Luján vill inte vara några goda pedagoger som lär barnen att räkna. Snarare uppmanar de till att skapa sig ett eget förhållningssätt till siffrorna – kanske därmed till språket och världen. Eller, likt barnet på bokens sista uppslag, bara tänka på annat och drömma sig bort.
Fokus ligger på siffrornas form och det brus av associationer som just den formen genererar. Kanske är det just därför man får en sådan lust att räkna?

Numeralia. En liten dikt om siffror

Text Jorge Luján
Bild Isol
Översättning Yvonne Blank
Lilla piratförlaget
Gå till toppen