Landskrona

Mer strand och fler bostäder i Borstahusen

Det är bara några dagar sedan de sista camparna lämnade Borstahusen. Redan på tisdagen skickade stadsbyggnadsnämnden ut ett detaljplaneförslag för området för granskning. Planen gör möjligt att bygga drygt 200 bostäder samtidigt som allmänheten får tillgång till en bredare strand.

Steg för steg närmar sig byggandet av de första bostäderna i det stora byggprojektet Norra Borstahusen.
S fortsätter att driva sin politik att försöka stoppa bebyggelse på campingen – men det hjälpte inte den här gången heller. Stadsbyggnadsnämnden beslutade på tisdagen, efter omröstning, att skicka ut detaljplaneförslaget för granskning till sakägare, myndigheter och andra berörda.
– Det kan bli smärre justeringar, säger nämndens ordförande Börje Andersson, som sitter på FP-mandat men kallar sig opolitisk.
Detaljplaneförslaget för det som kallas Strandbyn visar att de som i framtiden flyttar in i på första parkett får en tjusig utsikt över sundet och Ven. Det blir enfamiljshus, med stor sannolikhet i form av par- eller kedjehus eller liknande.
Framför sig får de ett hundra meter brett strandområde som allmänheten ska ha tillgång till. Från början var förslaget att första husraden skulle vara betydligt närmare vattnet men då sade länsstyrelsen stopp och belägg – stranden är värd att bli bredare än så.
Så i stället blir det en bred skyddszon. Kanske lika bra det med tanke på att planen också beskriver väntade, framtida havsnivåhöjningar.
I november beräknas planen komma tillbaka till stadsbyggnadsnämnden, för att i januari hamna i fullmäktige. Men redan nu säger Roy Wernberg (S), ledamot i nämnden, att åtminstone S kommer att överklaga den.
Börje Andersson räknar också med att planen blir överklagad och den kan, om överklaganden avslås, vinna laga kraft under hösten nästa år.
– Med lite tur kan det bli byggstart lagom till en högkonjunktur. Kanske våren 2015, säger han.
Tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen diskuterar med flera större byggbolag, exempelvis Midroc, Veidekke, Derome och HSB, om att bygga bostäder på området. Dessa har också låtit arkitekter ta fram förslag på hur delar av området kan se ut.
– Ambitionen är inte att bygga bostäder som ligger i högsta prisklassen, säger planarkitekt Johan Nilsson.
Detaljplaneförslaget visar också att närmast havet blir husen lägst och i form av egnahem, sedan kan de bli högre ju längre österut de byggs. På ett mindre område mellan Erikstorpsvägen och Ulkavallen kan de bli som mest fem våningar i form av flerbostadshus. Några tomter föreslås bli så kallade fribyggartomter.
Planen säger vidare att hela området ska "perforeras" av gågator och vägar i öst-västlig riktning för att det ska vara lätt för även andra än boenden att komma i kontakt med havet.
Striden mellan de politiska blocken har som bekant varit hård kring byggandet på campingen. Men Socialdemokraterna har sagt sig i övrigt inte vara emot bostadsprojektet i Norra Borstahusen.
Efter Strandbyn väntar nya detaljplaner så att det stora bostadsområdet kan fortsätta växa österut.
Möjligen med nedgrävda stridsyxor.
Gå till toppen