Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

MP vill att 16-åringar ska få rösträtt

Miljöpartiet vill stärka ungas roll i beslutsfattandet. Partiet föreslår därför kommunal rösträtt för 16-åringar.

Miljöpartiet vill att ungdomar som fyllt 16 år ska få rösta i kommunalvalet nästa år. Partiet vill också att 16-åringar ska kunna väljas till fullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag.
Frågan om rösträtt bestäms inte av kommunen och Miljöpartiet vill därför att kommunen hos regeringen ska be om att Klippan får bli försökskommun vid valet nästa år.
Partiet ser en sänkning av rösträttsåldern från 18 till 16 år som ett viktigt steg för att stärka ungas roll i det politiska beslutsfattandet.
– Det ger fler unga människor möjlighet att få vara med och påverka på det mest grundläggande sätt en medborgare kan göra, genom att avlägga sin röst i demokratiska val. Detta är något som kyrkovalet redan tagit fasta på, säger partiets lokala språkrör Jörgen Bjerknäs.
För att få svar på frågan om ungdomar och unga vuxna görs delaktiga i kommunpolitiken har Jörgen Bjerknäs gått igenom protokoll och skrivelser från olika politiska nämnder.
– Mitt letande har varit fruktlöst, bortsett från öppna politikerkvällar på Open Heart i Nya Snyggatorpsskolans lokaler.
Förslag om sänkt rösträttsålder har varit var uppe i riksdagen i flera omgångar sedan 1990-talet utan att det blivit verklighet.
På flera håll i landet, bland annat i Stockholm, gör Miljöpartiet i motioner till kommunfullmäktige nu en ny framstöt i frågan.
– En ålderssänkning kan med stor sannolikhet antas påverka politiken att bli lite friare och lite nyare och bidra till att vrida samhället i en mer ungdomsvänlig inriktning, säger Jörgen Bjerknäs.
I motionen till fullmäktige föreslår Miljöpartiet att kommunen ska uppmana regeringen att ta fram förslag till de lagändringar som en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder kommer att kräva.
Gå till toppen