Landskrona

Hyresgäster kritiska mot tuff policy

Landskrona stads nya tuffa regler för lägenhetsuthyrning bekymrar hyresgästernas företrädare. "Kommunen legitimerar de hårda kraven åt fastighetsägarna. Det kan få väldigt inhumana konsekvenser", säger Jan Olof Sandén, regionchef på Hyresgästföreningen.

Det är Landskrona stads krav på fastighetsägarna att skriva på ett kontrakt att inte hyra ut till mindre bemedlade hyresgäster som fått Hyresgästföreningen att reagera.
– Frågorna har konkretiserats genom Landskrona Postens reportageserie om kommunens bostadspolicy. Vi har följt den med stort intresse, säger Jan Olof Sandén, regionchef på Hyresgästföreningen i norra Skåne.
Enligt den nya tuffare policyn förbinder sig fastighetsägarna att inte hyra ut till personer med betalningsanmärkning, hyresskulder, klagomål vid tidigare boende eller beroende av försörjningsstöd.
Jan Olof Sandén menar att kommunen genom sin aviserade tuffhet i hyresfrågor löper risk att trampa på människor som redan ligger ner.
– Situationen är oerhört tuff för den enskilde, oavsett hur man har hamnat där. Och det kan hända vem som helst av oss, det får man inte glömma, säger han.
– Det handlar om människor och deras hem. Då måste man ha ett empatiskt förhållningssätt, annars blir det hjärtlöst ur social synvinkel.
Jan Olof Sandén har, efter den senaste tidens mediauppmärksamhet, bokat ett möte med Christian Alexandersson, vd för Landskrona kommuns stadsutvecklingsbolag.
– Det finns flera saker som väcker obehagliga frågor. Hur tillämpas uthyrningspolicyn i praktiken? Vad erbjuds de som hamnar utanför vid bildning av bostadsrätter? Hur ska socialförvaltningen klara av att sköta sitt uppdrag mot bakgrund av det som pågår?
Vad kan Hyresgästföreningen göra?
– För oss handlar det om att få till stånd ett boendeinflytande. Många av de här människorna har svag egen röst, av olika skäl. Det är oerhört viktigt att folk inte känner sig marginaliserade, överkörda eller rent av oönskade.
Han är kritisk till att kommunen hotar att ge bostadslösa Landskronabor kalla handen – på samma sätt som man gör med nyinflyttade från till exempel Malmö.
– Lagen ger kommunen skyldighet att ta hand om sina egna invånare i första hand. De som redan bor här och blir bostadslösa kan inte hamna i samma kategori som socialbidragstagare som kommer utifrån, säger han.
Hur ska kommunen göra?
– Den hårda uthyrningspolicyn måste kombineras med någon form av solidariskt ansvar från kommunen. Man måste ta hand om dem som behöver en bostad utan att kunna betala för den själv.
– En vettig standard och en trygg boendeform är minimum. Det är uppenbart att till exempel Akutbo i Landskrona varken till form eller kapacitet är en acceptabel lösning – långt därifrån.
Har situationen på bostadsmarknaden blivit värre för den som har problem?
– Ja, det är tveklöst vår uppfattning. I takt med att bostadslösheten stigit har fastighetsägarna höjt kraven på vem man släpper in. Toleransen har sjunkit rejält. Det gäller privata och kommunala hyresvärdar. Det är tydligt att de sociala skyddsnäten sviktar i en tid av ekonomiska kriser och hög arbetslöshet.
Att fastighetsägarna blivit så tuffa har Jan Olof Sandén en förklaring till.
– Nekar man en tänkbar hyresgäst så står det tio till på kö. Och fastighetsägarna står fria att välja vilka boende de vill ha.
Vad säger lagen?
– Den skyddar inte presumtiva hyresgäster, bara dem som redan har kontrakt.
Vad vill du säga till den som står i begrepp att förlora sin lägenhet?
– Jag håller med chefen på Akutbo när han säger att är det någon räkning man ska betala innan man kör lotteri om de övriga så är det hyran.
Vad ska du säga till Stadsutvecklingsbolagets vd, Christian Alexandersson?
– Jag ska informera honom om vår uppfattning. Och jag ska erbjuda honom våra tjänster som samrådspartner för att få in de boende i den här processen. Det är viktigt.
Gå till toppen