Helsingborg

Två vårdcentraler blir en

Vårdcentralerna Tågaborg och Stattena slås samman i nybyggda lokaler i norra Helsingborg.

Sammanslagningen ska ge både personal och patienter en bättre miljö att vistas i. Varken Tågaborgs eller Stattenas vårdcentraler anses i dag ha fullt ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedrivs.
– I synnerhet på Tågaborgs vårdcentral har man lokaler som inte är ändamålsenliga. Och ingen av dem passar för den bredare kompetens som behövs i dagens hälsovalsenheter, säger Mikael Sandin, ordförande i regionens vårdproduktionsberedning som nästa vecka tar de första besluten om flytten.
Med det menar han att dagens primärvård bedrivs av en rad olika yrkeskategorier i samma lokaler. Från vanliga läkarbesök och barnavårdcentral till sjukgymnastik och rehabiliteringsverksamhet. För det krävs lokaler som passar.
Totalt berörs drygt 15 000 patienter som nu får en helt ny vårdcentral att gå till. Den nya ska inrymmas i en ny byggnad som ligger mellan de båda nuvarande vårdcentralerna på Tågagatan 47.
Det dröjer dock innan allt är klart. Lokalerna, som regionen ska hyra, är ännu inte färdigställda. Först i mars 2015 planeras öppnandet av den nya vårdcentralen. Den ska då ta upp konkurrensen med de två privata aktörer som också finns i norra Helsingborg och som genom åren lockat över en del patienter från framför allt Tågaborgs vårdcentral.
– Men nya fräscha lokaler ser vi absolut en möjlighet att vara attraktiva för nya patienter, säger Eva Pilman, verksamhetschef för Stattena och Tågaborgs vårdcentraler.
I dag betalar regionen 3,1 miljoner kronor årligen för de båda vårdcentralerna. Den nya ska kosta 3,9 miljoner per år.
Ingen personal ska sägas upp i samband med sammanslagningen. Alla de patienter som är listade på de båda vårdcentralerna kommer automatisk att listas om till den närmast belägna vårdcentralen, som för de allra flesta kommer innebära den nya enheten. För den som vill annorlunda går det alltid att lista om sig på egen hand.
Gå till toppen