Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Tre salamandrar stoppar ny skola

Vid inventeringen i våras fångades tre större vattensalamandrar. Därför avslår länsstyrelsen kommunens dispensansökan. För Rydebäcks montessoriskola fortsätter ovissheten om de får bygga någon ny skola.

Bevarandet av arten större vattensalamander är viktigare än bygget av en ny skola i Rydebäck.
Det slår länsstyrelsen fast och avslår kommunens ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. Därmed är det fortsatt oklart om Rydebäcks montessoriskola kommer att få bygga en skola i skogsdungen mellan Ytterövägen och Alnögatan.
HD har tidigare skrivit om turerna kring den nya detaljplanen som ska möjliggöra skolbygget. Grannar är emot bygget och efter att kommunfullmäktige hade godkänt planen så upptäckte biologen och naturfotografen Johan Hammar att den fridlysta större vattensalamandern fanns i område. Det ledde till att länsstyrelsen senare upphävde detaljplanen.
Men kommunen har ansökt hos länsstyrelsen om dispens för att ändå få bygga. Därför lät man konsultföretaget Calluna göra en inventering i området i april, då groddjuren förflyttar sig från övervintrings- till lekplatsen. Totalt fångades tre stycken större vattensalamandrar in i de fällor som sattes ut.
Men det är inte antalet som är avgörande för länsstyrelsens avslag förklarar naturvårdsdirektör Paul Eric Jönsson.
– Resultatet är ändå en tydlig indikation på att de finns här, och då handlar det säkert om det tiodubbla antalet, förklarar han.
Kommunens uppfattning är att undersökningen visat att området bara i mindre omfattning används som övervintringsplats för salamandern, och har föreslagit olika kompensationsåtgärder som att anlägga fler vattendammar och nyplantering av skog.
Kommunen menar också att det är viktigt att skolan byggs just här. Man har inte kunnat hitta någon annan lämplig plats, och dessutom gör inflyttning att trycket på skolorna i Rydebäck ökar.
Men länsstyrelsens mening är att det finns ett stort allmänintresse i att bevara den större vattensalamandern, medan det bara finns ett visst allmänintresse i att detaljplanera för en skola just här. Och det ifrågasätts om det verkligen inte går hitta en annan plats att bygga skolan på.
Kommunen har redan överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Även detta beslut kan överklagas.
– Vi får analysera läget innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M).
För privata Rydebäcks montessoriskola blir det fortsatt väntan. Skolan, med runt 100 elever i F-6, finns nu i tillfälliga moduler vid Rydebäcks gård.
– Det fungerar nu, men samtidigt vill vi kunna planera framåt och föräldrarna undrar hur det ska bli. Vi ser att vi tappar elever eftersom det är så osäkert, säger rektorn Bo Hansson.

Fakta: Större vattensalamander

Större vattensalamandern, som är ett groddjur, är fridlyst enligt artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att fånga, döda eller störa djuren. Det är även förbjudet att avsiktligt förstöra eller samla rom och att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Den större vattensalamandern är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att alla länder inom EU är förbundna att bevara inte bara arten utan också dess livsmiljöer.
Gå till toppen