Landskrona

Kampanj mot reklam upprör

Villaägare uppmanas av LSR att avstå reklam för att minska sopberget. Men företagare i Landskrona anser att det kommunala bolaget sätter krokben för deras verksamhet.

Jonny Meerwald, vd LSR.Bild: Isabelle Beckman City Helsingborg Isabelle beckman
"Ingen reklam, tack. Men gärna samhällsinformation!" Så lyder budskapet på den klisterdekal som samtliga villahushåll i Landskrona och Svalöv i dagarna fått skickad till sig från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, LSR.
Att uppmana folk att avsäga sig reklam försvårar för företagen i Landskrona, menar Carl-Axel Halldén vars företag Halldéns Mattor verkat i stan i nästan 60 år.
– Vill man inte ha direktreklam så kan man sätta ett märke på sin brevlåda, men det ska man ju själv välja, säger han.
Företagets överlevnad är helt beroende av att skicka ut reklam ett par gånger om året, menar Halldén och ifrågasätter att det skulle vara ett kommunalt bolags uppgift att komma med ett sådant budskap.
Jonny Meerwald, vd på LSR, hänvisar till ett EU-direktiv om avfallshantering från 2008.
– Bland annat gäller det att förebygga uppkomsten av avfall. En sida av det är ju vad man kan göra lokalt och där har vi den lokala avfallsplanen som ett kommunalt styrdokumentet. Vår plan sträcker sig till 2016 och i den finns bland annat ett mål som handlar om förebyggande, säger Meerwald som dock säger sig ha förståelse för Halldéns reaktion.
Kommunerna i Skåne Nordväst har också ett sopsamarbete, inom vilket man har beslutat om att halvera avfallsmängderna fram till 2020. Till exempel genom att arbeta förebyggande.
Dekalen gick ut ihop med LSR:s "Vinterbrev" som riktar sig till villaägare. Än så länge har inte boende i flerfamiljshus fått någon dekal och det är inte bestämt när så eventuellt kommer att bli.
Du som inte vill ha reklam kan sätta upp en egen lapp om "ingen reklam, tack" eller liknande. Samhällsinformation och gratis lokaltidningar får du ändå. Vill du inte ha gratistidningar måste du skriva nej tack till det specifikt på din skylt. Läs mer om hur du gör på www.konsumentverket.se.
Gå till toppen