Landskrona

"Valrörelsen ett politikens OS"

Valåret har börjat och vi tar tempen på de sex fullmäktigepartiernas främsta företrädare. Först ut är Torkild Strandberg (FP) som helst vill fortsätta som kommunstyrelsens ordförande. Annars – förmodligen riksdagen, om han väljs in.

Torkild Strandberg (FP) liknar valrörelsen vid ett politikens OS. Frågan är vilken pallplats han själv får – och därmed om det blir en kommunalrådspost eller en riksdagsplats.Bild: Fredrik Johansson HD/NST
Vad är du mest nöjd med under mandatperioden?
– Vi gick in i perioden med ett antal tunga frågor som tryggheten och skolresultaten och vi har kommit en hygglig bit på vägen. Men vi är långt ifrån färdiga. Skolresultaten är nu hoppingivande och trygghetsmätningen visar att Landskrona är på rätt väg. Det kan man glädja sig åt. Och arbetet kring norra Borstahusen har vi tagit långt. Stadsutvecklingsbolaget har vi fått på plats. De är bra och rejäla saker.
Vad är du mindre nöjd med?
– Att vi spillde tid i början innan vi fick styrsel på de här sakerna. Det var onödigt.
Hur har stödet från SD varit under mandatperioden?
– Det har jag inte räknat på. I kommunstyrelsen är vi kanske överens – och nu gissar jag – till 80 procent. När vi voterar är SD det parti som tydligast stöttat vår politik.
Är du orolig för att SD inte kommer att ge er det stödet i fortsättningen?
– Nej, man kan inte gå omkring och oroa sig. Gunnel som jobbar för mig säger alltid att man ska ta ut glädjen i förskott, då får man i alla fall vara glad en liten stund.
Vilka partier kan FP tänka sig samarbeta med?
– Utgångspunkten är att fortsätta styret vi har nu (det vill säga FP, M och MP).
Vilka frågor är omöjliga att samarbeta med S om?
– Jag skulle vilja säga...eller hur menar ni? Om jag säger så här, vi ville exploatera norra Borstahusen, det ville inte S. I ett sådant läge är det svårt att hitta en kompromiss. Men i bostadsfrågor – utan att peka ut en viss plats – är det inte omöjligt. Så på ett högre plan är det inte omöjligt i någon fråga. I ett antal konkreta frågor finns det påtagliga problem.
Vad förväntar du dig av valrörelsen?
– Den är politikens OS. Det är en väldig kraftansträngning men något jag ser fram emot. Jag tror det blir en hård valrörelse. Jag känner en väldig lust att fullfölja den resa Landskrona ganska tydligt, enligt min mening, slagit in på. Jag tror oppositionen känner en motsvarande lust till revansch.
Vilken blir den viktigaste valfrågan?
– Hela synen på utvecklingen och tillväxten. Landskrona måste stå på egna ben där bidragsberoendet, både individuellt och ur stadens perspektiv, minskar och Landskrona växer av egen kraft.
Blir du riksdagsman vid en valförlust?
– Ha ha, beror på om jag kommer in i riksdagen. Men så här, får jag möjlighet att välja stannar jag utan tvivel som kommunstyrelsens ordförande. Men om vi förlorar valet tar jag ställning då.
Borde inte väljarna få veta innan?
– Vill väljarna inte att jag fortsätter med det jag gör i dag måste det vara mitt val att bestämma. Det är inte säkert man blir en bra oppositionsföreträdare om man direkt går från den roll som jag har nu. Man kan färgas av bitterhet och besvikelse, jag tror inte det är nyttigt.
Vem är roligast att lyssna på i fullmäktige?
– Får jag tänka en stund, kan ni ta en annan fråga så länge?
Hur tror du Landskrona ser ut om tio år?
– Landskrona har nått botten och vi är nu på väg i en annan riktning. Om tio år är Landskrona i ett påtagligt bättre skick än nu.
Nu då, vem är roligast att lyssna på?
– Henning Süssner Rubin (V) har ofta en knorr i det han säger, han är slagkraftig. Stefan Olsson (SD) är ofta rolig. Lars Wallstén (S) tycker jag om, han är en väldigt varm person. Jag har alltid tyckt om honom. Jag får väl hitta någon på min sida också....Nä, så nånting.
Hur beskriver du dig själv som politiker?
– Målinriktad, lite otålig, ibland för snäll. Jag har lätt att acceptera uteblivna resultat. Men jag försöker vara tydlig.

Torkild Strandberg

Parti: Folkpartiet, som har 15 mandat i fullmäktige.
Ålder: 43.
Bor: Kedjehus på Svaneholm.
År i poltiken. Började 1988.
Favoritfärg: Blå.
Gå till toppen