Landskrona

Ökat intresse för FP-uppdrag

Folkpartiets valsedel i Landskrona ser ut att bli längre än någonsin i nästa val, kanske på grund av att alla har fått nominera sig.

Provvalet bland FP-medlemmarna har gett en preliminär kommunvalsedel inför hösten. Som väntat hamnade kommunalrådet Torkild Strandberg återigen överst. Andra namnet var utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth, tvåa även 2010.
Ett antal namn är helt nya sedan förra valet. På sjunde plats finns till exempel Jelena Dojcinovic, ersättare i individ- och familjenämnden, och på tionde plats Caroline Kamph, utan politiska uppdrag. De flesta nya namn hamnade längre ner i provvalet, och bara fyra på valbar plats – alltså de 15 första platserna, motsvarande FP:s mandat idag.
– Vi hade riktat oss på att få åtminstone fem nya personer på valbar plats. Har man ett nätverk så har man ju lättare att få röster, och det kan vara ett problem för de som är nya, säger Magnus Lindahl i valberedningen.
Därför är det troligt att valberedningen stuvar om i listan, innan medlemmarna har sista ordet om den.
Omkring ett tjugotal av de 63 i provvalet uppges vara nya i partiet och politiken. Det finns intresserade därutöver, och Lisa Flinth räknar med att FP för första gången får en valsedel med maximalt tillåtna 73 namn – 51 förra gången.
Torkild Strandberg tror att ett skäl är de politikkurser Folkpartiet gett under mandatperioden, öppna för alla, medlemmar eller ej. Alla Landskronabor har också inbjudits att nominera sig till kommunvalet.
– Kurserna har varit fulltecknade, och flera av deltagarna var också med i provvalet, säger Strandberg.
Men sedan har kandidaterna fått bestämma sig:
– När man tar steget så långt som till att företräda partiet på ett offentligt uppdrag så är huvudregeln att man ska vara partimedlem.
Ett undantag är stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson – partilös, men tillsatt av Folkpartiet.
Fler undantag på gång?
– Inte som jag känner till, säger Torkild Strandberg.
Gå till toppen