Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sjukare barn vid bristande hygien

Feber, slem och kräk. Februari, även känt som vabbruari, går snart mot sitt slut. Hur många vab-dagar du som förälder måste ta ut kan bero på hur just ditt barns förskola jobbar med hygienen.

Bristande rutiner vid blöjbyte och frottéhandukar som hängde för tätt. Det fann miljöförvaltningen på många förskolor i Helsingborg under en inspektion som genomfördes mellan 2009 och 2011.
Efter inspektionen blev bristerna förvisso åtgärdade men på tre år har ingen uppföljning blivit gjord och är heller inte planerad.
– Jag vet att det var många som såg över sina rutiner för blöjbyten och handdukar efter inspektionen. Men vi har inte följt upp det, bekräftar Ingrid Thorneman som är miljöinspektör vid miljöförvaltningen.
Förskolebarn är sjuka betydligt oftare än barn som är hemma. Att jobba förebyggande med god hygien på förskolan kan vara avgörande.
Camilla Edvinsson är förälder till en tvååring som går på förskola i Helsingborgs kommun och jobbar som läkare. Hon är kritisk till att hygienfrågan inte har högre prioritet inom förskoleverksamheten.
– Vi har ofta epidemier med exempelvis kräksjuka vintertid. För oss som jobbar inom vården är hygienarbetet självklart, men jag upplever inte att man pratar om det tillräckligt mycket inom förskolan, säger hon.
Camilla Edvinsson menar också att informationen som föräldrar får från förskolor ofta är otillräcklig.
– Man kan inte förutsätta att alla föräldrar vet hur man ska göra. Exempelvis att barn ska vara hemma 48 timmar efter kräksjuka. Om de kommer för tidigt till förskolan så är det igång igen. Det är stora summor som hade kunnat sparas om föräldrar och förskola hade hjälpts åt. Därför är det viktigt med information innan epidemierna är igång på riktigt.
Samma slutsats drog man i Göteborg. Sedan införandet av projektet Hyfs – hygiensköterska i förskolan – har man lyckats minska sjukfrånvaro och spara miljonbelopp (enligt projektets egen analys av samhällskostnaderna). Projektet har gått ut på att höja kunskapen om hygien, smitta och smittspridning på förskolorna med hjälp av en hygiensköterska.
Något liknande finns inte i Skåne. Men enligt svensk lag ska alla förskoleverksamheter ha en så kallad egenkontroll för att förebygga smittorisken. Det kan handla om dokumenterade städrutiner med kontroll, uppföljning och utvärdering. Hur egenkontrollen genomförs är upp till varje enskild förskola.
– Kommunala verksamheterna har en grundmall. Men var och en utgår från sina förutsättningar och risker. Det är inte specificerat, säger miljöinspektör Ingrid Thorneman.
*Hyfs är ett samarbetsprojekt mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och Strama och startade i Göteborg 2006. Sedan 2009 finns det i hela Västra Götaland.

Så här förebygger du sjukdom hos barn:

Tvätta händerna ofta. Många smittor sprids via händerna.
Var ute mycket. Aktiviteter utomhus minskar risk för smittspridning.
Stanna hemma. Barn som har över 38 grader efter en halvtimmes vila bör stanna hemma.
Barn med magsjuka ska vara hemma 48 timmar efter att de blivit friska.
Gå till toppen