Helsingborg

Helsingborg ska tala klarspråk

Helsingborgs kommun drar igång ett stort projekt för att lära de som jobbar inom kommunen att kommunicera på ett mer lättförståeligt sätt.

Under några veckor med start 31 mars kommer samtliga 9 000 personer som är anställda inom kommunen att få utbildning i hur de ska skriva så att alla kommuninvånare kan ta till sig informationen.
– Vi hoppas att våra texter blir lättare att förstå, säger Torsten Herbertsson, projektledare för klarspråksprojektet i Helsingborgs stad.
De omkring 1800 kommuntjänstemän som skriver mycket i sitt jobb ska delta i heldagsseminarier om att skriva klartext. De andra kommer att få genomföra en webbaserad utbildning. Sammanlagt kommer utbildningen att kosta nästan två miljoner kronor.
– Det kom en ny språklag för några år sedan och det var startskottet för oss att börja jobba med det här, säger Torsten Herbertsson.
Utbildningen har tagits fram i samarbete med språkkonsulten Bättre text. Hanna Selinder som driver företaget säger att det är viktigt ur demokratisynpunkt att alla kan förstå vad som händer i staden.
– Det finns många som arbetar inom kommuner som är väldigt professionella i sitt jobb, men som aldrig fått lära sig att skriva.
Projektet har många syften. Torsten Herbertsson säger att Helsingborg inte bara vill se till allas demokratiska rätt att förstå den information som kommunen ger ut.
– Det är också lättare att känna förtroende för någon som skriver på ett sätt man förstår och vi vill öka invånarnas förtroende för Helsingborg stad och våra tjänstemän.
Gå till toppen