Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Föräldrar nöjda med skolan

Skolan och förskolan fungerar över lag bra. Det tycker de föräldrar som har svarat i kommunens årliga vårdnadshavarenkät. Men inom- och utomhusmiljön kan förbättras, liksom studieklimatet och skolmaten.

Hälften av föräldrarna med barn i grundskolan svarar att barnen inte är nöjda med skolmaten.Bild: Johan Persson HD/NST
Drygt åtta av tio föräldrar med barn i Båstads kommunala grundskolor är nöjda med sitt barns skolgång. Lika många kan tänka sig att rekommendera andra att placera sina barn där.
Än nöjdare är de föräldrar som har barn i den kommunala förskolan. Nio av tio är nöjda och kan rekommendera förskolan till andra.
Den årliga vårdnadshavarenkäten ger över lag en god bild av Båstads kommunala grundskolor och förskolor.
Allra nöjdast är grundskoleföräldrarna med personalens bemötande. Drygt åtta av tio upplever att personalen lyssnar på föräldrarna, att det finns ett bra samarbete med barnets mentor, att personalen bryr sig om barnet och att skolledningen är tillgänglig när det behövs.
Även förskolan får toppbetyg när det gäller personalens bemötande.
Däremot får personalens kompetens sämre betyg i grundskolan än i förskolan. Nästan tre av tio föräldrar med barn i grundskolan anser att barnet inte får det stöd som behövs för att utvecklas.
Inom- och utomhusmiljön är ett annat område som många föräldrar har negativa synpunkter på, särskilt i grundskolan. Bara sex av tio svarar att de upplever skolans lokaler som en god lärandemiljö.
Ett problem verkar vara att det är så stökigt att barnen inte får någon studiero. Bara drygt hälften av föräldrarna svarar att barnet får studiero och värst är det i årskurs åtta. Där är det bara fyra av tio som anser att studieron är tillräcklig.
Missnöjet med skolmaten verkar också vara utbrett. Hälften uppger att barnen inte är nöjda och även där är det värst i årskurs åtta, där bara tre av tio föräldrar har ett barn som är nöjt med maten.
Inte heller på toaletten är barnen helt nöjda. Drygt var tionde förälder uppger att deras barn inte använder skolans toaletter alls.
I vårdnadshavarenkäten har 169 grundskoleföräldrar och 361 förskoleföräldrar svarat.
Gå till toppen