Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Klart för rivning i Oceanhamnen

I september påbörjas rivningen av lagerbyggnader i Oceanhamnen för att göra plats åt kommande bostäder i H+ projektet. Kommunen utlyser också en markanvisningstävling för att locka till sig byggherrar.

I slutet av augusti går den första detaljplanen för H+ projektet till samråd. Detaljplanen avser 30 000 kvadratmeter kontorsyta i den yttre piren i Oceanhamnen. Där planeras det också för bostäder, fyra kvarter med drygt 300 bostäder i flerfamiljshus.
– Vi är öppna för både bostadsrätter och hyresrätter. Det kan vara två byggherrar till varje kvarter. Som mest kan man då tänka sig åtta byggherrar, säger Anders Landsbo, projektledare för H+.
Han tror inte att länsstyrelsen kommer att lägga fingrarna emellan när detaljplanen går ut på remiss under samrådstiden.
– Frågor om buller, lukt från reningsverket och samexisterande med närliggande verksamheter är avstämda med länsstyrelsen så långt som vi har kunnat. I dagsläget är vår bild att vi har formulerat detaljplanen så pass tillfredsställande att länsstyrelsen kommer att släppa den vidare utan att opponera sig, säger Anders Landsbo.
I mitten av september lanserar kommunen också en markanvisningstävling, i samband med fastighets- och samhällsbyggnadsmässan Business Arena i Stockholm.
– Vi vänder oss till alla som vill lämna anbud på den här markanvisningen och vi har ganska goda förhoppningar om att hitta många aktörer. Det är det bästa läget vi har i stan just nu, som få vill missa att bygga på.
Någon gång i november räknar Anders Landsbo med att ha fått in alla idéer och förslag i den utlysta tävlingen. Därefter ska förslagen bearbetas under vintern och första kvartalet nästa år. I den vevan tillkännages också den eller de aktörer som tilldelas kontrakten.
Men redan under tidig höst påbörjas rivningen av en del gamla byggnader längst ut på pirspetsen.
– Vi kör i gång i början av september. Men vi river bara det mest nödvändiga i den här första delen av exploateringen. Ytterligare rivningar tar vi beslut om efterhand som vi vet vad vi vill göra, säger Anders Landsbo.
Som en del i exploateringen tittar man samtidigt på möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro mellan Knutpunkten och Oceanhamnen. I nuläget jobbar tre olika konsultlag med förslag till utformningen av en sådan förbindelse.
– Förslagen ska presenteras någon gång i september och under hösten kommer vi att jobba vidare med en av idéerna, säger Anders Landsbo.
Gå till toppen