Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Utsatta barn glömdes bort

En tolvåring tog skada av sin psykiskt sjuka mammas vanföreställningar. En treåring bromsades i sin utveckling och en annan tolvåring höll på att hamna i kriminella kretsar. Tre barn var i flera månader utan handläggare på socialförvaltningen på grund av en sjukskrivning. Fallen har nu lex Sarah-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Tre familjer med stora behov av socialtjänstens insatser blev utan uppföljning i flera månader. Orsaken var att deras ärenden inte lämnades över till nya handläggare när den ordinarie handläggaren blev sjukskriven.
Fem socialsekreterare slog larm genom att anmäla fallen enligt lex Sarah. Socialförvaltningens egen utredning pekar på allvarliga missförhållanden och anmälningarna har skickats vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Mellan april och december 2013 stod de tre familjerna utan handläggare, vilket fick allvarliga konsekvenser:
Ett tolvårigt barn tvingades bo med sin psykiskt sjuka mamma alltför länge, anser en familjepedagog som träffat familjen regelbundet. Mammans sjukdom accelererade under hösten och familjepedagogen försökte påtala sin oro för enhetschefen. Men först i oktober flyttades barnet till ett jourhem och mamman blev inlagd för vård. Barnet har utsatts för chockerande upplevelser och fått en rubbad verklighetsuppfattning på grund av mammans vanföreställningar. Barnet "vet emellanåt inte vad som är verklighet eller fantasi", står det i utredningen.
En mamma med ett treårigt barn hade sökt och beviljats en personlig stödkontakt, men insatsen var inte framgångsrik och i mars 2013 beslutades att en ny utredning skulle inledas. Men så skedde inte förrän i december då det upptäcktes att ärendet inte lämnats över till en ny handläggare. Under de månader som gått hade man ingen kontakt alls med mamman, trots att en kurator på Barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg, BUP, utan resultat upprepade gånger sökt socialtjänsten för att påtala att mamman hade stora behov av insatser. En socialsekreterare anser den uteblivna hjälpen kan ha medfört att treåringen tappat ett år i sin utveckling och att barnet kan behöva placeras.
Lex Sarah-utredarna ser mycket allvarligt på att socialtjänsten inte återkopplat till BUP och därmed kraftigt brustit i sin myndighetsutövning.
Den tredje anmälan gäller ett tolvårigt barn som tillsammans med sin mamma var beviljad stöd och samtal med en socialsekreterare, men de stod helt utan kontakt med socialtjänsten mellan april och december. Mamman förstod inte varför kontakten upphört, utan trodde det skulle vara så. Tolvåringen fanns i riskzonen för både brottslighet och drogmissbruk, och en socialsekreterare tror att situationen förvärrats för barnet när hjälpen upphörde.
Förklaringen till det som inträffat uppges vara kommunikationsmissar, personalbrist och en pressad arbetssituation. Det pågick under våren 2013 förberedelser för en omorganisation, tjänster var vakanta och det sattes inte in någon vikarie för den sjukskrivna socialsekreteraren. Dessutom ökade inflödet av ärenden.
Först när nya anmälningar gällande familjerna kom in och en ny biträdande enhetschef tillträdde under hösten upptäcktes misstagen.

Lex Sarah

Enligt lex Sarah ska anställda rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten – vilken har som ansvar att utreda och avhjälpa missförhållandet utan dröjsmål.
Om det visar sig att missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till IVO.
Gå till toppen