Kultur

Kontraster i träsket

”Träskmark” – vad tänker du på när du hör ordet? Det har varierande innebörd beroende på var man kommer från, menar Staffan Kling i senaste numret av Hjärnstorm med temat ”Själens träskmarker”. I Norrland, där var och varannan sjö och intilliggande by har "träsk" som efterled i namnet, har ordet inte alls samma negativa laddning som i övriga landet – det kan vara något vackert. Kling slår ett slag för den inre dyn när han framhåller pessimismens relevans.
Även Edvard Derkert betonar träskmarkernas nytta för själen i sin text ”Att övervintra i dy”. När det blåser i hjärnan av olustiga känslor är träskmarkerna nödvändiga för vila och återhämtning, för den som aldrig ger sig själv tillfälle att se sig som svag och ömkansvärd är blott en halv människa och har heller ingen förståelse för andras brister, menar han.
Fin kontrastverkan blir det mellan nämnda texter och Bo Bjelvehammars ”Liv, jag förstår inte”, som kretsar kring farfaderns självmord, och hur yttre omständigheter i kombination med träsket inuti inte alltid är uthärdligt: ”men detta att sakna ett hem är det största och svåraste, ett gnistregn far genom huvudet varje dag och han kommer närmre ängsladan för varje stund, ljus släcks, skuggor tänds, inga tecken får avslöja, de får leva undanskymda”. Texten med endast kommatecken och semikolon som skiljetecken är vacker i sin melankoli och Bjelvehammars språk är skimrande och eget.
I några fall känns Hjärnstorm inte särskilt sammanhållen. Begrepp som i en text reds ut minutiöst används i en annan relativt självklart, vilket blir något motsägelsefullt när man läser den från pärm till pärm. Samtidigt är Hjärnstorms styrka dess mångfald.
Utöver nämnt material finns till exempel ”Spöket – drama i tre akter” av Anna Qvist om hur lätt det är att sluta lyssna och bara höra, och Margareta Klingbergs dokumentation ”Egen härd är guld värd – Helenelund 13 mars” om nedläggningen av ett romskt läger.
Trots de något motsägelsefulla dragen löper temat genom alla texter som en röd tråd – i vissa fall påträngande verklighetsbaserat, i andra vackert poetiskt.

Hjärnstorm

Nr 119: Själens träskmarker
Gå till toppen